www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

ARCHIEF

ilang = verdwenen

INFO IN HET ARCHIEF

 

Nieuws in het Archief
Info in het Archief

 

 

 

 

 

Info in het Archief
 


Grotere kaart weergeven

OPMERKELIJK

BanyuMili was zijn tijd ver, heel ver vooruit... In 2000 bestond de eerste pagina (startscherm) van BanyuMili uit negen vierkante cellen (tegels). Nu beter bekend als tiles (tegels). Drie rijen van drie in verschillende kleuren. Met linken naar de verschillende rubrieken die in diezelfde kleuren zijn uitgevoerd. Op het huidige startscherm van smartphones en tablets zijn tiles (tegels) in verschillende kleuren te vinden met linken naar verschillende toepassingen. En Windows 8 begint het startscherm ook met tiles (tegels) in verschillende kleuren met linken naar verschillende toepassingen. Is dat niet opmerkelijk?

Maar wel Jammer meneer de webmaster van BanyuMili dat uw creatieve gedachte niet is vastgelegd in een patent. BanyuMili brengt nu de eigen creatieve gedachte weer tot leven op de eigen website. Eigenlijk nooit weggeweest. De eerder toegepaste vierkante cellen (tegels) werden rechthoeken, alle in een horizontale lijn gepositioneerd bovenaan op alle pagina's. In dezelfde kleuren met linken naar de verschillende rubrieken die in dezelfde kleuren zijn uitgevoerd. De rechthoeken zijn nu weer vierkanten. En de template is ook een eigen creatie.

  Wist u dat de webmaster van BanyuMili er voor gezorgd heeft dat Damaru voor de allereerste keer op de Nederlandse Televisie kwam? Jawel. Nog vóór zijn samenwerking met Jan Smit! Met zijn hit Mi Rowsu was Damaru te gast bij Raymann is Laat. Ga daarom naar De webmaster... Om hem beter te leren kennen.
  Wist u dat BanyuMili... Javanen van Suriname als enige website - naast de Javaanse Database - vermeld staat onder Externe links van Wikipedia pagina met informatie over Javaanse Surinamers? Toch best leuk voor een website zonder officiële status met statige bestuursleden. Kijk zelf maar... Klik hier
  Wist u dat Ana Suriname Siji - de Javaanse tekst (onofficieel) voor het nationaal volkslied van Suriname in 1998 geschreven door de webmaster - in 2003 gezongen werd in Suriname in aanwezigheid van de toen President van Suriname, Ronald Venetiaan en leden van De Nationale Assemblée? Dat was op de zestigste verjaardag van Paul Somohardjo, de latere voorzitter van De Nationale Assemblée. De webmaster was daar persoonlijk aanwezig als een van de genodigden.
  Wist u dat de webmaster zich in 1990 een jaar lang heeft ingezet voor de opbouw van Sana Budaya, het Javaans Cultureel Centrum in Paramaribo en dat hij sinds 1967 bevriend is met Soekie Irodikromo, de bekende Javaanse beeldende kunstenaar in Suriname?

 

Thema's komende jaren

Thema 2011 De Javaanse keuken en de taal van koken... 121 jaar later. Disrèng-srèng waé. Méndah énaké!
BanyuMili pakt smakelijk uit met een verrassende themapagina: 121 Jaar Javaans Eten In Suriname. Op 9 augustus 1890 kwamen de eerste 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname aan. Dat is dan 121 jaar geleden. Vanuit de haven Tanjung Priok van Batavia, nu Jakarta, vertrokken zij op 21 mei 1890. Elk jaar komt er voortaan een thematische pagina op de website. Voor de komende jaren liggen de thema's al vast.
Naast het dagelijkse eten wordt aandacht besteed aan de gerechten bij slametan (rituele offermaaltijd).

Lees meer... De Javaanse keuken en de taal van koken

2012
2013
2014
2015
2016

122 Jaar Javaanse Kleding In Suriname
123 Jaar Javaanse Muziek In Suriname
124 Jaar Javaans Theater In Suriname
125 Jaar Javaanse Taal In Suriname
126 Jaar Javaanse Adat in Suriname

 

Monument Ter Herdenking Javaanse Immigratie
9 augustus 1990... De dag van de onthulling van het monument

Tot de laatste seconde toe stond ik bij het monument om wat kleine oneffenheden glad te strijken. De vlaggen wapperden mooi tegen de strakke blauwe lucht. Maar het doek dat er over het monument heen was gedrapeerd werd telkens door de uitbundige passaatwind uit zijn positie gehaald. De toenmalige president Shankar zou daardoor - als er niet steeds door mij werd ingegrepen - voor niets zijn gekomen en zou de wind het werk voor hem hebben gedaan. Na de onthulling vloog ik naar het paviljoen om daar de hoge gasten te ontvangen. De setting van de stoelen heb ik die ochtend nog zowat in mijn eentje in orde gemaakt. Dit waren één van de belevenissen van de webmaster gedurende het gehele jaar 1990.
Lees meer...  
Reinier Kromopawiro bij Sana Budaya in Paramaribo

 

  BanyuMili is Digitaal Monument
De website met de meeste informatie over de Javaanse immigratie
De website beslaat werkelijk meer dan 200 (tweehonderd) pagina's aan informatie. Nergens anders is er zoveel informatie over de geschiedenis, taal en cultuur van de Javanen van Suriname. Sommige pagina's zijn nog niet af. Nieuwe ideeën ontstaan plots. Eerdere plannen moeten tijdelijk wijken. BanyuMili is digitaal dynamisch. Het mondiaal overzicht van Javanen in Diaspora is alleen hier te vinden. Helder en dudelijk.

BanyuMili is Infodesk
Voor wetenschappers in Nederland en andere landen
Onlangs kwam de webmaster opnieuw in contact met Prof. dr. Hedi Hinzler van de Universiteit Leiden. Zij vindt het een morele plicht de geschiedenis van de wajang in Suriname te gaan onderzoeken en vast te leggen. BanyuMili is met haar eens en heeft haar al wat informatie toegespeeld.
Een paar jaren geleden kreeg BanyuMili als eerste tot tweemaal toe een bezoek van een professor in de niet-westerse muziek van de Creighton Umiversity in Oklahoma, USA. Prof. dr. Marilyn Kielniarz wilde een onderzoek doen naar de gamelanmuziek in Suriname. De webmaster heeft haar persoonlijk naar diverse gamelangroepen in Rotterdam en Den Haag gebracht voor een nadere kennismaking. BanyuMili deelt alles graag met anderen!!!

Voor scholieren en studenten in Nederland en Suriname
Scholieren en studenten uit Nederland en Suriname zijn vaste bezoekers en mailen de webmaster geregeld om advies. Studenten uit Nederland die stage willen lopen in Suriname mailen de webmaster om adressen in Suriname. Bezoekers van afdeling Cultuurstudies Suriname - onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in Suriname - worden verwezen naar BanyuMili.
Voor organisaties in Nederland en Suriname
In 2005 ontving BanyuMili een uitnodiging van de Indonesische ambassadeur in Suriname om deel te nemen aan het Internationaal Seminar Javaanse taal.
Begin 2011 klopte de organisatie van het Suriname Heritage Festival in Paramaribo aan bij BanyuMili om informatie. Het Festival werd als pilot project begin 2011 voor het eerst gehouden.

Voor individuele personen uit vele landen van de wereld
Ontelbare mailberichten bereiken BanyuMili voor informatie over ondermeer Javaans woordenboek, muziek, besnijdenis, huwelijk, slametan en Javaanse taal. Maar ook verzoeken om namen in het hanacaraka (Javaans schrift) om te zetten voor tatoeages. Of om gedichten in het Javaans te schrijven voor een verjaardag.

BanyuMili is Publisher
Voor auteurs-wetenschappers, studenten en andere onderzoekers
Auteurs-wetenschappers en andere onderzoekers hebben de weg naar BanyuMili gevonden. BanyuMili publiceert hun onderzoeksresultaten. Enkele interne links naar bijdragen van derden:
Between the East and the West: the wanderings of a Javanese tribe (a contribution to the study of diaspora communities)
Surinamese immigrants in the United States of America. A Quest for Identity
Sarmidie na 55 jaar terug op Krappahoek
Dinar Danoesastro als eerste Javaanse Surinaamse arts afgestudeerd
De ontwikkelingen van de Javaans-Surinaamse moslimgemeenschap in Nederland
Namen en adressen van Javaanse Surinamers die in Indonesië wonen

 

Film

Tembang Seratus
Levenslied in 100 verzen

Deze film heb ik op YouTube gevonden. Het bestaat nu uit acht delen. Ga naar YouTube om de rest te bekijken.

 

 

Aankomst van Javaanse contractarbeiders in Paramaribo


Nationaal Archief van NederlandHeel veel materiaal over velerlei zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Waaronder ook duizenden oude foto's uit de koloniale tijd en uit de periode dat Suriname koninkrijksdeel was.

Historische Database Suriname. Persoons- en gezins-gegevens van mensen die in de tweede helft van de negentiende en in de twintigste eeuw (tot aan de Tweede Wereldoorlog) als contractarbeider naar Suriname zijn vertrokken.

Universiteit Leiden.
Aan deze universiteit kan men terecht voor de studie Indonesische talen en culturen met als specialisatie Javaanse taal en cultuur.


Nationaal Archief van Suriname.
Archieven van overheidsinstellingen en particulieren. Bij het Nationaal Archief kunt u archieven raadplegen vanaf de periode 1846.


Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-kunde. Veel literatuur van Suriname en de rest van het  Caraibisch gebied.

Databases

Historische Database Suriname (HDS)
De inleidende teksten zijn ontleend aan de desbetreffende websites van het Nationaal Archief
:www.nationaalarchief.nl.
Het idee van de HDS is ontwikkeld door Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in Paramaribo, in samenwerking met het Nationaal Archief.

Koloniaal Suriname
De website Kolonie Suriname betreft persoons- en familiegegevens over de vrije bevolking van Suriname vóór de afschaffing van de slavernij in 1863. De site is onderdeel van het project Historische Database Suriname (HDS).
 

Database Vrijgelaten slaven in Suriname
Deze database bevat in principe alle Surinaamse gemanumitteerden vanaf 1832 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863. Zelfs een viertal vrijgevingen die pas na de datum van afschaffing van de slavernij hun  beslag kregen, zijn in de database opgenomen. Alles bijeen gaat het om 6.364 personen.
Manumissie is het onder bepaalde voorwaarden
vrijgeven van een slaaf. Als varianten gebruiken we hier ook de termen vrijlating en vrijgeving. Het woord zelf is afgeleid van de Latijnse term manumissio, afkomstig uit het Romeinse recht. Die term betekent letterlijk: ‘het uit de hand (van de meester) wegzenden'. Ook in Suriname bestond in de slaventijd (die duurde tot in 1863) de mogelijkheid voor slaven om van rechtswege gemanumitteerd te worden.

Database Chinese Immigranten
Deze database
bevat persoons- en gezinsgegevens van Chinese immigranten en hun nakomelingen, die in de periode 1853-1873 als contractarbeider naar Suriname zijn gegaan om daar op de plantages te werken.
Met de dreigende afschaffing van slavernij, een grote sterfte en vlucht onder de slaven in Suriname, ontstond in de jaren vijftig van de 19e eeuw een grote behoefte aan arbeidskrachten op de Surinaamse plantages. Tussen 1853 en 1873 vertrokken 2780 Chinezen met bestemming Suriname. De persoonsgegevens van deze immigranten werden bij aankomst opgenomen in door de Surinaamse overheid aangelegde immigratieregisters. Deze registers werden nadien door de ambtenaren nog tientallen jaren bijgehouden om aanvullende gegevens te noteren van de immigranten en hun eventuele gezinsleden en (overige) nakomelingen.

Database Hindostaanse Immigranten
In deze database vindt u persoons- en gezinsgegevens van Hindostaanse immigranten en hun nakomelingen, die in de periode 1873-1916 als contractarbeider vanuit het huidige India (toen deel van Brits-Indië) naar Suriname zijn gegaan.

N
a de afschaffing van de slavernij in 1863 was er in Suriname dringend behoefte aan arbeidskrachten voor de plantages. Tussen 1873 en 1916 kozen ruim 34.000 Hindostanen ervoor hun geboortegrond te verlaten en als veld- of fabrieksarbeider in Suriname te gaan werken. De persoonsgegevens van deze immigranten werden bij aankomst opgenomen in door de Surinaamse overheid aangelegde immigratieregisters.

Database Javaanse Immigranten
Deze database
bevat persoons- en gezinsgegevens van immigranten die uit Indonesië (toen Nederlands-Indië) in de periode 1890-1930 als contractarbeider naar Suriname vertrokken om daar op de plantages te gaan werken. Deze immigratiestroom van zogeheten Javanen (maar niet iedereen kwam van Java) naar Suriname kwam pas op gang toen men daar al enkele tientallen jaren ervaring had met contractarbeiders die uit Brits-Indië waren overgekomen. De contractarbeid diende ertoe om te voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten voor veld- en fabriekswerk op de Surinaamse plantages. Deze behoefte was ontstaan in 1863, na afschaffing van de slavernij in Suriname.
De persoonsgegevens van de Javaanse immigranten werden bij aankomst opgenomen in door de Surinaamse overheid aangelegde  immigratieregisters. Deze registers werden nadien door de ambtenaren nog tientallen jaren bijgehouden om aanvullende gegevens te noteren van de immigranten en hun eventuele gezinsleden en (overige) nakomelingen.

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP