www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

CULTUUR

cedhak = dichtbij

FEEST... VEREENDE KRACHTEN EN SAAMHORIGHEID

Cultuur Hoofdpagina
Huisvlijt Javaanse gebruiksvoorwerpen
Huwelijk Ceremonies en gebruiken
Huwelijk Ceremonies en betekenissen
Huwelijk Nebus kembar mayang
Kalender De Javaanse tijdrekening
Kejawèn Traditionele geloofsovertuiging
Kunst Moderne Kunst
Mysticisme Het innerlijke geloof
Slametan Levenscyclus en hoogtijdagen
Feest Vereende krachten en saamhorigheid
Eten en drinken
Klederdracht

 

 

 

 

Het geven van een feest
 

Elk markant moment van een Javaan wordt aangegrepen om een feest te geven. Dit kan beschouwd worden als verzoek om het goede en dank aan de Almachtige voor het geschonken welzijn. Vroeger door de klein landbouwers voor en na het rijstseizoen. Wanneer een kind geslaagd is voor een examen, wordt ook een feest gegeven al of niet in combinatie met een slametan. Maar er kan ook gefeest worden ter opluistering van een besnijdenis of een huwelijk. Met feest wordt hier bedoeld het geven van een wayangan, een tayuban, een terbangan, een jogèd sikep, een jaran képang of ludrugan.

 

Wayangan: een feest met wayang, het Javaanse schaduwspel met poppen bespeeld door een dhalang.
Tayuban: of lèdhèkan, een dansfeest met een dansvrouw, een lèdhèk als hoofdrolspeler.
Terbangan: een feest met een terbangangroep als muzikale omlijsting.
Jogèd sikep: het westerse dansen met moderne muziek, zoals pop Jawa.
Ludrugan: feest met ludrug, volkstoneel.

Een Javaans feest duurt met voor- en nabereidingen meestal een week. De avonden voor het eigenlijke feest komen familieleden, buren en kennissen bij de feestgevers. Dit wordt lèk-lèkan genoemd.

Twee adat elementen gotong royong (vereende krachten) en rukun (saamhorigheid) zijn de basis bij alle Javaanse feesten. Er wordt van alle kanten hulp geboden: réwang. Op de feestavond zelf wordt een geldelijke bijdrage geleverd: de sumbangan.

De helpers heten:
Judi, meestal een vrouw beheert het ingekochte goederen en levensmiddelen.
Sinoman, meestal mannen. Deze worden belast met logistieke en bedieningswerkzaamheden. De hoofdsinoman, de pengarep, is de eigenlijke manager.
Juru tulis, de administrateur. Hij schrijft de namen op van de geldgever en het gegeven bedrag in een boekje. Dit wordt gebruikt als indicatie voor de geldelijke bijdrage wanneer de feestgever weer uitgenodigd wordt door de geldgever.
Tukang siwer, meestal een man bij tayuban. Hij houdt toezicht op de geldemmer. Hierin wordt het geld bewaard dat op de feestavond door de geldgever wordt gegeven.
Tukang sampur, meestal een man. Zijn taak is om de gasten bij lèdhèkan die op de lijst staan voor de geldelijke bijdrage één voor één op te roepen. Hij heeft de sampur in de hand die hij dan over draagt aan degene die gaat dansen. 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP