www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

CULTUUR

otot = spier

HUWELIJK... CEREMONIES EN BETEKENISSEN

Cultuur Hoofdpagina
Huisvlijt Javaanse gebruiksvoorwerpen
Huwelijk Ceremonies en gebruiken
Huwelijk Ceremonies en betekenissen
Huwelijk Nebus kembar mayang
Kalender De Javaanse tijdrekening
Kejawèn Traditionele geloofsovertuiging
Kunst Moderne Kunst
Mysticisme Het innerlijke geloof
Slametan Levenscyclus en hoogtijdagen
Feest Vereende krachten en saamhorigheid
Eten en drinken
Klederdracht

 

 

 

 

Trouwen is een feestelijk gebeuren van enkele dagen
 
 

Deel 1 Ceremonies en gebruiken
Deel 2 Ceremonies en betekenissen
Deel 3 Nebus kembar mayang

Voor de correcte uitspraak van de Javaanse woorden zie klanksysteem en schrijfwijze

 

Deel 2 Ceremonies en betekenissen

Tarub bouwen

Trouwen in het Javaans in Suriname is vaak een dorpsgebeuren. Niet alleen familieleden komen helpen (réwang), maar ook de buren uit de omgeving. Anderen - vrienden uit de stad of andere dorpen - komen natuurlijk ook.

Het begint al een week voor het uiteindelijke huwelijksfeest. Eerst wordt er een tarub gemaakt. Een feesttent compleet met gapura (poort) aan het begin van de latar (voorerf). Een tarub wordt versierd met bloemen, bladeren en planten. Bananenbomen, bananenbladeren, bananen en cocospalmtakken vormen de basis. Op de dag van het maken van de tarub wordt er natuurlijk gekookt. Want de inwendige mens van de wong réwang (helpers) moeten ook gevoed worden. Er is altijd iemand die de zaak coördineert. Een gamelanset is op die dag ook al aanwezig. In de rustpauze nemen degenen die kunnen spelen hun positie in en weldra wordt er gamelanmuziek gespeeld.

Midadarèni

De feestavond voor kepanggihan of nemoni heet midadarèni. Dit wordt gehouden in het ouderlijk huis van het meisje, waarbij de jongen niet aanwezig mag zijn. Het meisje wordt opgemaakt en in het Javaans aangekleed. Madadarèni betekent ook het zichtbaar worden van de maan 's avonds. Op de avond van midadarèni wordt er slametan gehouden. Na afloop van de slametan gaat de aanstaande bruid zich omkleden. Zij draagt nu makkelijke kleren. Zij gaat midden in de woonkamer zitten, roerloos tot middernacht. Dan komt er een engel in haar en verblijft in het lichaam van het meisje tot vijf dagen na de voltrekking van het huwelijk. De essentie hiervan is dat de bruid tijdens de huwelijksceremonie mooier en knapper uit gaat zien als een engel dan op een elk andere normale dag. Midadarèni komt van widadari dat hemelnimf betekent. 

Kembang mayang ceremonie

Tijdens de midadarèni wordt het kopen van de kembang mayang ceremonie gehouden. Kembang mayang is een boeket bloemen, speciaal volgens de regels gemaakt voor dit doeleind. Het symboliseert de maagdelijkheid van de bruid en bruidegom. Meestal worden er twee gemaakt. de maker is vaak een oude man. De moeder moet de kembang mayang zogenaamd van de oude man kopen voor haar dochter.

Nebus kembar mayang

Dit officiële plechtigheid tijdens de midadarèni heet eigenlijk nebus kembar mayang. In plaats van het woord kembang is het nu kembar. Kembar betekent tweeling (anak kembar). Het woord kembar duidt aan dat er twee bloemstukken zijn die zogenaamd gekocht moeten worden door de moeder van de bruid. Kembang mayang is dus een algemene term voor een bloemstuk voor een officiële plechtigheid.  Zie voor complete uitleg: Nebus kembar mayang.

Nemoni of nemokaké ceremonie

Deze twee woorden komen van het basiswoord nemu en betekent vinden. Nemoni betekent ontmoeting. En nemokaké betekent laten ontmoeten. Er vindt dus een ontmoeting plaats tussen de bruid en bruidegom. Eerst worden de bruid en bruidegom opgemaakt op twee verschillende plaatsen. De bruid wordt begeleid door de dukun mantèn en de moeder van de bruid. De bruidegom wordt begeleid door de kaum naar de plaats van ontmoeting. Meestal op het voorerf (latar)van het huis van de ouders van de bruid. Vanuit tegenovergestelde richtingen lopen zij elkaar tegemoet. Vervolgens brengt de moeder van de bruid het bruidspaar bij elkaar met een sléndhang (draagdoek). Het bruidspaar wordt in figuurlijke zin gedragen: digéndhong.

Tussen de dukun mantèn en de kaum ontstaat een levendig dialoog. Vervolgens wordt op een ludieke manier (het leven is een lach en een traan) gevraagd naar de bedoelingen van de bruidegom en of hij zijn huwelijkse plichten zal nakomen. Net zoals het betalen van de bruidschat het symbool vormt van de trouw aan de huwelijkse plichten, dient de volgende handeling ook als symbool gezien te worden als trouw aan de huwelijkse plichten van de bruid.

De bruid zal na de dialoog de voeten van de bruidegom reinigen met daarvoor klaargezet water vermengd met diverse bloemen. Eerst wordt een ei kapotgemaakt door de bruidegom.

Vervolgens wordt het bruidspaar naar hun 'troon' (pajangan) gebracht. Een aantal kussens zijn opgestapeld en fraai gedrapeerd. Dit heet kasur babut. En verder gecompleteerd met een kleine sajèn (offer). Bruid en bruidegom gaan voor de troon zitten in een sila panggung houding (met opgetrokken knieën zitten).

De dukun mantèn heeft een bord met rijst, speciaal voor de bruid en bruidegom gemaakt. Eerst voert de bruid de bruidegom, daarna de bruidegom hetzelfde. In het Javaans wordt dit didulang genoemd. Bruid en bruidegom voeren elkaar als ultieme uiting van zorg en liefde.

Ningkah

Dit is het oorspronkelijke Javaans woord voor de religiegebonden huwelijksinzegening. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn: nyikum en sahadaat.

Het opmaken van de bruid

Het opmaken van de bruidegom

Slametan

Lèk-lèkan

Belangrijke personen

Een aantal personen spelen een belangrijke rol tijdens het trouwen in het Javaans.
Dukun mantèn. Een dukun mantèn, meestal een vrouw  leidt het huwelijksfeest. Van het aankleden van bruid en bruidegom tot het samenstellen van de sajèn (offer).
Kaum. Het uiteindelijk verbinden van man en vrouw tot echtpaar wordt geleid door de religieuze voorganger die men heeft uitgekozen. De kaum is de religieuze voorganger bij de gematigde puriteinen en traditionalisten.
Imam. De religieuze voorganger bij de puriteinen is de imam. Pengulu. In Suriname heeft een aantal Islamitische voorgangers de bevoegdheid van huwelijksambtenaar. Dit houdt in dat in Suriname dit onderdeel ook een wettelijke status kan krijgen, mits de pengulu deze verbintenis laat registreren bij de burgerlijke stand (stadhuis).

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP