www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

CULTUUR

ngumpul = bijeenkomen

MYSTICISME...
HET INNERLIJKE GELOOF

Cultuur Hoofdpagina
Huisvlijt Javaanse gebruiksvoorwerpen
Huwelijk Ceremonies en gebruiken
Huwelijk Ceremonies en betekenissen
Huwelijk Nebus kembar mayang
Kalender De Javaanse tijdrekening
Kejawèn Traditionele geloofsovertuiging
Kunst Moderne Kunst
Mysticisme Het innerlijke geloof
Slametan Levenscyclus en hoogtijdagen
Feest Vereende krachten en saamhorigheid
Eten en drinken
Klederdracht

 

 

 

 

De kern van het leven
 
 

Het mysticisme ligt diep verankerd in de Javaanse cultuur en maakt het deel uit van het dagelijkse leven. Magie, meditatie, theosofie en occultisme zijn kernwoorden uit Javaanse mystieke leven. Het Javaanse mysticisme heet kebatinan, wat innerlijk geloof betekent.

 

 

Kebatinan is niet voorbehouden aan bepaalde groepen van de bevolking. Iedereen heeft ooit aan een mystieke bijeenkomst deelgenomen. 'De kern van het leven' of 'de ware werkelijkheid' zijn de onderwerpen die bij zo een bijeenkomst aan de orde worden gesteld. De taal die daarbij wordt gehanteerd is zeer vormelijk. De principes die ten grondslag liggen aan het kebatinan-mysticisme vinden hun oorsprong in de Javaanse mythologie. 

In de rubriek "Wayang" wordt het wayangverhaal Dewa Ruci genoemd als het summum van de Javaanse mystiek. Prins Werkudara gaat op zoek naar de 'kennis van oorsprong en bestemming van het bestaan' : de kawruh sangkan-paraning dumadi, gesyboliseerd als kayu gung susuhing angin ('de grote boom waarin de wind nestelt') en banyu suci ('het heilige water'). Aan het eind van de voorstelling ontvangt prins Werkudara de mystieke kennis van Dewa Ruci, de miniatuurafspiegeling van zijn eigen goddelijke ik.

Het uiteindelijke doel van de kebatinan is de pamudharan. Het basiswoord van pamudharan is mudhar, dit betekent losgaan, uit elkaar gaan. Mudhari is losmaken, ontbinden. De moet loskomen van de wereld. Aardse bezittingen en lusten vertroebelen alleen maar de gedachten van de mens. De mens moet streven naar een geestelijke houding door een eenvoudige levensstijl aan te nemen en afstand doen van van aardse bezittingen. Hierdoor kan de mens een geestelijke stabiliteit bereiken om de weg naar de pamudharan te bewandelen.

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP