www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

IMMIGRATIES

genep = volledig, voltallig

VIER GROTE IMMIGRATIES IN SURINAME

Immigratie Hoofdpagina
Immigraties in Suriname Emancipatiewet
Javaanse immigratie Onderzoek
Komst Javanen in Suriname Achtergronden
Artikelen Javaanse immigratie Downloads
Laatsten der immigranten Een interview
Lijst van schepen
Tijdlijn Herdenking en Viering
Visie BanyuMili Herdenking en Viering
125 jaar Javaanse immigratie in Suriname
Wat doet BanyuMili in 2015

 

 

 

Nederlands Parlement aanvaardde Emancipatie wet

 

In 1862 aanvaardde het Nederlandse Parlement een wetsontwerp waarin de slavernij in de Nederlandse koloniŽn werd afgeschaft. De Emancipatiewet in Suriname trad in 1863 in werking. Hierdoor werden de 36.000 slaven vrije burgers. In die tijd waren er nog 200 plantages in bedrijf, merendeel suiker en cacao ondernemingen. Om de productie op de plantages te waarborgen werden contractarbeiders uit AziŽ aangetrokken.

 

1845-1853 Nederlandse Immigratie
Op 21 juni 1845 kwamen de eerste Nederlandse boeren met in totaal 202 personen naar Suriname. De plantage Voorzorg aam de Saramacca rivier werd hunaangewezen als vestigingsplaats. Eind 1853 waren 398 kolonisten en 68 kinderen in Suriname geboren. Door ziekte en ongunstige leefomstandigheden is de kolonisatiepoging opgeheven.

1853-1870 Chinese Immigratie
Tien jaar voor de afschaffing van de slavernij kwamen de eerste Chinezen in Suriname aan. Deze zijn echter niet afkomstig uit China, maar uit Java. Er zijn 2500 Chinese contractarbeiders naar Suriname gegaan tussen 1853 en 1870. Deze Chinezen komen uit China, Hakka Chinezen uit Kwantung en Hoklo Chinezen uit uit Fuchin. De eerste groep van 500 Chinezen was van regeringswege en daarna door toedoen van particulieren. In 1865 werd in Amsterdam de 'Immigratie Maatschappij' opgericht die 2000 Chinese contractarbeiders naar Suriname bracht.

1873-1916 Hindostaanse Immigratie
Op 5 juni 1873 arriveerde het zeilschip 'Lalla Rookh' in Suriname met 399 personen. Hiervoor waren er al Hindostanen in Nickerie en Coronie werkzaam op de plantages. Deze Hindostanen kwamen echter van de toenmalige Brits Guyana (thans Guyana). Van 1873 tot 1916 kwamen in totaal 34.304 Brits-IndiŽrs in Suriname aan.

1890-1940 Javaanse Immigratie
Op 9 augustus 1890 kwamen per stoomschip prins Willem II de eerste 94 Javanen in Suriname aan. Aan het einde van de immigratie periode (december 1939) waren er circa 33.000 Javaanse contractarbeiders in Suriname. Door de Nederlandse Handelmaatschappij werden de eerste Javaanse immigranten op de plantage MariŽnburg tewerkgesteld. Het laatste schip, de Kota Gede, met de zogenaamde vrije Javaanse immigranten kwam op 13 december 1939 in Suriname aan. Vanaf 1930 was er sprake van 'vrije immigranten'. Door de dreiging van de Tweede Wereldoorlog werd de immigratie van de Javanen stopgezet.

De overtocht
De reis naar Suriname gebeurde in twee etappen. Een schip dat de Javaanse immigranten naar Amsterdam bracht en een tweede schip dat hen naar Suriname bracht. Het schip dat de eerste 94 Javaanse immigranten (61 mannen, 31 vrouwen en 2 kinderen: een jongen en een meisje beide twee jaar oud) via het Suez kanaal naar Amsterdam bracht was Prins Alexander. Vervolgens stapten de contractarbeiders over op de Prins Willem II dat hen naar Suriname bracht.

In 1894 ging het stoomschip Voorwaarts via Kaap de Goede Hoop rechtstreeks naar Suriname.

Tientallen schepen vervoerden honderden Javanen. Het laatste schip met Javanen aan boord was de Kota Gede met negenhonderd negentig migranten. Zij waren de laatste Javanen, de zogenaamde vrije migranten, die op 13 december 1939 in Suriname arriveerden.

Vanuit Batavia (de huidige Jakarta), Semarang en Surabaya op Java werden de Javaanse contractarbeiders verscheept. De haven van Semarang heet Tanjung Emas, die van Jakarta heet Tanjung Priok en van Surabaya heet Tanjung Perak. De eerste Javanen waren ongetrouwde mannen, later kwamen ook gezinnen in Suriname aan. Van 1890 tot 1916 kwamen gemiddeld zevenhonderd Javanen naar Suriname. Tweederde van alle Javaanse contractanten kwam na de Eerste Wereldoorlog naar Suriname. Na 1930 was er de zogenaamde 'vrije immigratie'. 

De eerste Javaanse migranten zijn door de Nederlandse Handelmaatschappij naar Suriname gebracht. Deze had bezittingen in Suriname en in de toenmalige Nederlands-IndiŽ.

De komst in Suriname
Na aankomst in Suriname werden de immigranten in de zogenaamde 'koeliedepot' opgevangen. Daarna werden zij tewerkgesteld op de plantages. Vaak verbleven zij in de hutten waar eerder de slaven ook in hadden gebivakkeerd. Er werd niets voor hen geregeld. In 1928 werkten 3600 Javaanse contractarbeiders op de suikerplantage MariŽnburg.

Poenale sanctie
Door het instellen van de poenale sanctie kan worden geconcludeerd dat de periode waarin contractarbeiders werkzaam waren op de plantages een overgangsfase is tussen slavernij en vrije arbeid.

Contractarbeiders die zich schuldig hadden gemaakt aan plantagedelicten konden strafrechterlijk vervolgd worden. Zij konden geldboete krijgen, gevangenisstraf of dwangarbeid.

Anton de Kom
Zijn verzet tegen het kolonialisme. Na een verblijf van twaalf jaar (1920-1932) in Nederland keerde hij terug naar Suriname en stichtte een adviesbureau. Er gingen verhalen de ronden dat hij de Javanen wilde helpen om hen naar Java terug te laten keren. Veel Javanen hebben zich daarom bij zijn adviesbureau ingeschreven. Alhoewel zij nog onder contract waren, liepen veel Javanen weg van de plantages. Zijn veel gelezen boek heet 'Wij slaven van Suriname'.

De tijd na de contractperiode
Javaanse immigranten kregen een contractperiode voor de duur van vijf jaar. Daarna konden zij bijtekenen voor een nieuwe contractperiode, terug keren naar Java of in Suriname blijven als vrije mensen. Een kwart van de Javaanse immigranten gingen terug naar Java.

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP