www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

IMMIGRATIES

kedawan = te lang

JAVAANSE IMMIGRATIE IN SURINAME

Immigratie Hoofdpagina
Immigraties in Suriname Emancipatiewet
Javaanse immigratie Onderzoek
Komst Javanen in Suriname Achtergronden
Artikelen Javaanse immigratie Downloads
Laatsten der immigranten Een interview
Lijst van schepen
Tijdlijn Herdenking en Viering
Visie BanyuMili Herdenking en Viering
Wat doet BanyuMili in 2015

 

 

 

Onderzoek en
BanyuMili als Publisher

 

Op deze website zijn  veel onderzoeksverslagen van onderzoekers en wetenschappers te vinden. Ingrid Mitrasing, Kenneth Donk, Denise Schinagle. BanyuMili dankt een ieder voor hun schitterende bijdragen. BanyuMili treedt dus slechts op als publisher (uitgever).
Paul Mangoenkarso is BanyuMili's vaste leverancier van die schitterende bijdragen. Hier is hij zelf aan het woord.

 

Ik wil hierbij geÔnteresseerde lezers en bezoekers erop attenderen dat er intussen een onderzoeksverslag (in concept) op het internet beschikbaar is over de Javaanse migratie naar Suriname. Het Nationaal Archief heeft in pdf-format de resultaten van het (eerste) onderzoek getiteld  ďDe eerste 94 Javanen op plantage MariŽnburg in SurinameĒ sinds mei 2003 integraal op het internet geplaatst. Surf hiervoor ook op www.nationaalarchief.nl/suriname/achtergrondinfo/. De resultaten van vervolgonderzoeken zullen voor het publiek op dezelfde wijze toegankelijk worden gemaakt. Naast het Nationaal Archief heb ik over de Javanen op www.javanen.myweb.nl een aantal verkorte themaís geplaatst. BanyuMili heeft de onderzoeksverslagen ook op de site integraal staan. Onderstaand treft men verder de wijze waarop het onderzoek en of (vervolg)onderzoeken zullen worden uitgevoerd, met als doel de onderzoeken reproduceer- en controleerbaar te maken. Wel verzoek ik de bron te vermelden bij het gebruik maken van de informatie, ook omdat de daarin gepubliceerde gegevens nergens anders ooit is gepubliceerd. Dus de daarin gepubliceerde kwantitatieve informatie is vrij uniek voor wat betreft de Javaanse migratie.

Ter gelegenheid van de 110-jarige herdenking in augustus 2000 van de aankomst van de eerste boot met 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname, is de Javaanse Historische Database openbaar gemaakt. De Javaanse database is tot stand gekomen op initiatief van Het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief), Amrit Consultancy en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van Suriname. Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag heeft het op zich genomen de database via het internet op de site ďArbeid op ContractĒ wereldwijd beschikbaar te stellen. Vanaf het moment van beschikbaarheid is de database toegankelijk voor iedere nazaat van Javaanse contractarbeiders (of andere geÔnteresseerden) die achtergrondinformatie wenst over zijn of haar voorouders. De Javaanse database bevat namelijk persoons- en gezinsgegevens van de uit IndiŽ naar Suriname verscheepte contractarbeiders voor de periode 1890-1939. Zo heb ik het idee opgevat om de database niet alleen voor genealogische doeleinden te gebruiken, maar om het als basis te laten dienen voor een kwantitatief onderzoek naar de migratie van Javaanse contractarbeiders. Bij het onderzoek ben ik door een aantal vrienden, drs. Jan Kras, mr. Marja Schouten, dr. Sjoerd Schenau en mijn dochter Esmeralda bijgestaan.

Het primaire doel van het onderzoek is het verkrijgen van een meer systematisch inzicht in de verschepingen en de demografische ontwikkelingen van de Javaanse contractarbeiders die vanaf 1890 tot 1939 in Suriname aankwamen. Op basis van de geformuleerde doelstelling is voor het algehele onderzoek de volgende centrale probleemstelling geformuleerd:
-  Hoe heeft de populatie Javaanse contractarbeiders per verscheping tussen 1890 Ė 1939 eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en leven in Suriname vergaan?
-  S ecundaire doelen die met het eerste onderzoek en de vervolgonderzoeken werden beoogd, is ten eerste het verschaffen van een historisch inzicht over de situatie waarin de ouders of voorouders van de huidige Surinaamse Javanen verkeerden bij de aankomst. Ten tweede wordt ingegaan op het verdere verloop van het wonen, het werken en leven in hun arbeidscontracttijd en de (korte) tijd daarna in het koloniale Suriname.
- Voor het eerste onderzoek naar specifiek de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders is geproblematiseerd:
-  Hoe heeft de populatie van de eerste 94 Javaanse contractarbeiders (1890) eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en leven in Suriname gegaan of verlopen?
Het vervolgonderzoek gaat over specifiek de groep Javaanse contractarbeiders die in 1894 met de SS Voorwaarts naar Suriname werd vervoerd. Voor deze groep Javaanse contractarbeiders luidt de probleemstelling:
Hoe heeft de populatie van de 614 Javaanse contractarbeiders die in 1894 in Suriname aankwam eruit gezien en hoe is hen daarna het werken, wonen en leven in Suriname vergaan?
De bovenstaande probleemstellingen leiden tot de formulering van de volgende onderzoeksvragen:
Hoe is de demografische samenstelling van deze groep mensen geweest. Hierbij wordt bedoeld: o.a. de leeftijd bij aankomst, het geslacht en de gezinssituatie;
Op welke plantage werden deze contractarbeiders tewerkgesteld en waar werden ze gehuisvest?
Waar kwamen deze contractarbeiders vandaan (geboorteplaats)?
Hoe waren de omstandigheden, en hoe was in het bijzonder de gezondheidssituatie, bij aankomst?;
Hoeveel contractarbeiders zijn er tijdens de vijfjarige contractperiode overleden en waaraan?;
Hoeveel van de contractarbeiders zijn er na hun contract naar IndiŽ terug gegaan?;
Hoeveel van de contractarbeiders verlengden hun contracten en op welke plantage werden ze toen te werk gesteld?;
Zijn de contractanten na het vijfjarig arbeidscontract welgesteld teruggekeerd?
Hoeveel contractanten deserteerden, en wat voor sancties werden hun opgelegd?
Hoeveel contractarbeiders hebben uiteindelijk de premie geÔncasseerd waardoor ze zich in principe voor altijd in Suriname moesten vestigen?;
Hoeveel contractanten hebben een stukje land gekregen?;
Hoeveel heeft het de plantage-eigenaren naar schatting gekost aan loon in de eerste vijf contractjaren?;
Hoe ontwikkelde de Javaanse gemeenschap zich bij benadering demografisch in de diaspora?

Deze meer kwantitatieve informatie heb ik aangevuld met kennis uit literatuur en of kennis uit het eerdere onderzoek, en aangevuld met informatie uit kranten- of tv interviews. Ander relevant bronmateriaal zijn de scheepsverslagen, de Koloniale verslagen, verslagen van de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) en de Surinaamse Almanak.
Bij het eerste onderzoek is als insteek gekozen de datum van aankomst van een schip waarmee de Javaanse contractarbeiders naar Suriname waren verscheept. Dit betekent dat de aankomstdatum als het onderzoekskader wordt beschouwd. Op deze wijze vindt er een chronologische beschrijving plaats van de algehele migratie van Javaanse contractarbeiders naar Suriname. 

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP