www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

IMMIGRATIES

mlethčk = opengebarsten

ARTIKELEN JAVAANSE IMMIGRATIE VAN WETENSCHAPPERS EN ONDERZOEKERS

Immigratie Hoofdpagina
Immigraties in Suriname Emancipatiewet
Javaanse immigratie Onderzoek
Komst Javanen in Suriname Achtergronden
Artikelen Javaanse immigratie Downloads
Laatsten der immigranten Een interview
Lijst van schepen
Tijdlijn Herdenking en Viering
Visie BanyuMili Herdenking en Viering
Wat doet BanyuMili in 2015

 

 

 

Downloads

Onderstaande artikelen zijn PDF-bestanden. PDF-bestanden moeten geopend worden met Adobe Reader. Nog geen Adobe Reader? Klik op logo om te downloaden.

 

Bijdrage
Denise Schinagle
(Nederland)
"De ontwikkelingen van de Javaans-Surinaamse moslimgemeenschap in Nederland"
De webmaster Reinier Kromopawiro heeft op verzoek van Denise Schinagle veel informaties gegeven voor haar doctoraalscriptie. Tevens diverse adressen en websites van organisaties in Nederland verstrekt, zodat zij nog meer informaties kon inwinnen voor specifieke zaken. In een emailbericht schreef zij dat dankzij de webmaster zij haar afstudeerscriptie met goed gevolg heeft kunnen afronden. Graag gedaan hoor, Denise!
Download PDF-bestand: "De ontwikkelingen van de Javaans-Surinaamse moslimgemeenschap in Nederland"
Bijdragen
Ingrid Mitrasing (Nederland)
"Between the East and the West: the wanderings of a Javanese tribe"(a contribution  to the study of diaspora communities)
In het blad "Lembaran Sejarah" (vol. 4, no. 2. 2002) van de Universitas Gajah Mada (Jokyakarta) een artikel gepubliceerd onder de titel "Between the East and the West: the wanderings of a Javanese tribe". It is a contribution  to the study of diaspora communities.
Download PDF-bestand: Between the East and the West: the wanderings of a Javanese tribe (a contribution  to the study of diaspora communities)

Bezoek aan Javaanse nederzetting op Sumatra april 1996
Ik ben op weg naar desa Tongar, gelegen in het uiterste noorden van de provincie West Sumatra in Indonesie. Tongar staat bij de lokale bevolking staat bekend als ‘desa Suriname’. Hier wonen Javanen die in 1954 uit Suriname naar Indonesie zijn gerepatrieerd.
Lees verder... Bezoek aan een Javaanse nederzetting op Sumatra in april 1996

Bijdrage
Kenneth Donk
(Suriname)
Sarmidie na 55 jaar terug op Krappahoek
Op 20-jarige leeftijd vertrok hij met zijn pleegouders Kadi en Sati naar Indonesië. Hijzelf die te Krappahoek in Nickerie op 29 maart 1934 is geboren, kon toen niet vermoeden, welke invloed deze stap op zijn verdere leven zou hebben. Vader, moeder, broers en zusters, verruilde hij, voor een niet al te duidelijke bestemming. Als dan na tientallen jaren Sarmidie zijn geboorteplaats bezoekt, lopen de emoties hoog op. Zeker is het, dat hij voor altijd een innerlijk verdeeld mens zal blijven. Hij en zijn familie, hebben voor Indonesië een hoge prijs moeten betalen. Broers, zusters, vader en moeder bleven huilend achter.
Download PDF-bestand: Sarmidie na 55 jaar terug op Krappahoek

Bijdragen
Paul Mangoenkarso (Nederland)

Javaanse namen
In de beginperiode van deze website heeft de webmaster van BanyuMili ook al een artikel geschreven over Javaanse namen. Door een zware crash van de oude computer is dit artikel niet meer tevoorschijn te halen. Gelukkig is dit onderwerp opgepakt door Paul Mangoenkarso die BanyuMili steeds voorziet van zeer bijzondere bijdragen. Voor dit artikel heeft Reinier Kromopawiro essentiële tips aan de auteur verstrekt.
Lees meer... Javaanse namen

Dinar Danoesastro
Paul Mangoenkarso levert al jarenlang bijdragen aan BanyuMili. Het verhaal van Dinar Danoesastro is zijn laatste bijdrage. Wij laten hem zelf aan het woord:
De naam Danoesastro boeit me sinds mijn jeugd doordat in mijn jeugdjaren veel over de naam Danoesastro wordt gesproken door dorpsgenoten en ook thuis. De familie Danoesastro was woonachtig in mijn geboorte dorp Kampong Baroe in het district Saramacca. Het boeide me op de eerste plaats doordat mijn familieleden aldoor bezig waren met Mulih n’Jawa. Het was vaak thuis het gesprek van de dag. Ik herinnerde me nog vaag de drukte onder mijn eigen familie rond het Mulih n’Jawa gebeuren. Ik kan me ook nog herinneren dat er ook drukte in het dorp was als de vertegenwoordigers van de PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname), de Kampong aandeden om informatie te delen of om foto’s te schieten voor een Indonesisch paspoort...
Lees verder... Dinar Danoesastro als eerste Javaanse Surinaamse arts afgestudeerd [pdf]

Speciale werving Javaanse contractarbeiders voor Surinaamse Bauxiet Maatschappij
Na ongeveer een eeuw nadat Pierre Berthier het ijzererts bauxiet ontdekte werden in Suriname in 1920, 115 Javaanse contractarbeiders (63 mannen en 52 vrouwen) speciaal voor de bauxiet winning geworven. Bijna de helft ervan kwam van de huidige provincie midden Java “Jawa Tengha”. Van de 115 waren er negen minderjarigen. Eén van de kinderen was Salikin Hardjo, die in 1954 in georganiseerd verband, Suriname samen met ruim 1000 Javanen vaarwel zei en in Indonesia dessa Tongar stichtte. Tussen 1932 en 1935 stuurde hij
onder het pseudoniem “Bok Sark” ingezonden brieven naar het blad “De banier van waarheid en recht” waar hij de achtergestelde positie van de Javanen en het koloniale beleid aan de kaak stelde. Dit trok zelfs de aandacht in de Nederlandse Tweede Kamer. Tot voor de publicatie van het boek van Breunissen “Ik heb Suriname altijd liefgehad” dacht men dat het om een “Javaanse vrouw” ging. De groep “bauxiet gangers” bestaat uit 22 echtparen en de rest waren individuelen. De meerderheid had de leeftijd variërend tussen 19 en 29 jaar. De 115 Javanen werden door verschillende schepen en data naar Suriname verscheept, namelijk de Merauke, Buitenzorg I en de Rotti III.
Lees verder... Javaanse contractarbeiders Moengo

De eerste 94 Javanen in Suriname
Op 9 augustus 1890 zette de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders voet op Surinaamse bodem. Zij waren op 21 mei 1890 vertrokken vanuit Batavia, het huidige Djakarta en via Nederland naar Suriname gereisd.
Lees verder... De eerste 94 Javanen in Suriname

In 1894 met de Voorwaarts naar Suriname
Bij het verdergaande kolonisatie proces van Suriname lag anno 1894 een aanvraag van 34 plantages om in totaal 955 volwassen berekende immigranten. Dat waren 9 suiker- en 25 cacao- en koffieplantages. Het Koloniaal Bestuur bood in maart 1893 de gelegenheid aan om immigranten uit Java te laten overkomen.
Lees verder... In 1894 met de Voorwaarts naar Suriname

Tje Mail (vermoedelijk) de eerste Javaan in Suriname met een Koninklijke onderscheiding
In Suriname is het algemeen bekend dat in de periode tot 1975 onder de Javanen weinig gevallen bekend zijn die een Koninklijke onderscheiding ontvingen. De reden hiervan is het feit dat er in die tijd weinig Javanen waren die een hoge overheidsfunctie bekleedden.
Lees verder... Tje Mail (vermoedelijk) de eerste Javaan in Suriname met een Koninklijke onderscheiding

Zoektocht naar achtergelaten familieleden
Deze zoektocht draag ik op aan mijn vader Mariman Toredjo. In het Koloniale Suriname staat hij vanaf zijn 17e levensjaar bekend onder de arbeidscontractant met contract code nummer 1184AE. Hij is overleden op 84 jarige leeftijd te Kampong Baroe in het district Saramacca in Suriname.
Lees verder... Zoektocht naar achtergelaten familieleden

Bapak Radčn Tanoedatar, een Radčn als contractant in Suriname?
In 1925 vertrokken er drie schepen uit Oost Indië naar Suriname met in totaal 1714 mensen aanboord waarvan 1713 Javaanse contractanten. Te weten de Blitar, de Samarinda en de Karimoen III. Hiervan waren er in totaal 790 mannen, 926 vrouwen en 187 kinderen.
Lees verder... Bapak Radčn Tanoedatar, een Radčn als contractant in Suriname?

Demografische ontwikkeling van Javanen in Suriname, 1890-1898 (een reconstructie)
In dit artikel wordt een reconstructie gemaakt van de stand en de loop van de Javaanse contractarbeidersbevolking gedurende 1890-1898. De Historische Javaanse Database (HDS)vormt de basis voor deze reconstructie.
Lees verder... Demografische ontwikkeling van Javanen in Suriname, 1890-1898 (een reconstructie)

Tewerkstelling Javaanse contractarbeiders aan het begin van de contractarbeid
Dit korte artikel laat zien op welke plantages de Javaanse contractanten nadat ze van Nederlands-Indië kwamen werden te werkgesteld. Historisch gezien vinden min of meer van alle Surinaamse Javanen vanuit deze vestigingsplaatsen hun oorsprong die weer terug te voeren is naar Nederlands-Indië. Dit artikel verscheen (verkort) ook eerder in OSO (Tijdschrift voor Surinamistiek), van november 2005.
Lees verder... Tewerkstelling Javanse contractarbeiders aan het begin van de contractarbeid

Wervers actiefst in Propinsi Jawa Timor
Herkomstgebied van de Javaanse contractarbeiders 1890-1939
Na ruim een eeuw in de historie is het nu duidelijk geworden waar wervers in Nederlands-Indië gedurende 1890-1939 Javaanse contractanten voor de plantage arbeid in Suriname ronselden. Velen van de Javaanse contractanten hadden niet eens een idee waar Suriname lag en hoe ver dat land van hun vaderland verwijderd was. Wel is bij hun “Tanah Sabrang” bekend, dat ongeveer “streek aan de overkant” betekent. Veel is intussen over de wervingspraktijken van de Javanen geschreven, onderzocht en onderwerp van promotie onderzoek geweest. Echter het specifieke werkgebied is nooit aan het licht gekomen.
Lees verder... Wervers actiefst in Propinsi Jawa Timor

Indo-Surinamers, wie zijn dat?
Het doel van dit artikel is na te gaan of de terminologie Indo-Surinamers uniek en ook specifiek is om daarmee Surinaamse Javanen te duiden. Een ander doel is een aanzet te geven tot een discussie hoe Surinaamse Javanen voortaan getypeerd moeten worden. Hierbij is ook van belang de vraag hoe Javaanse contractarbeiders in Suriname verspreid werden in Suriname. Daarom is er ook voor gekozen om in dit artikel een unieke tabel te presenteren van de Javaanse immigratie, 1890-1939. Deze tabel is in die zin uniek omdat voor het eerst op deze wijze is gepresenteerd sinds de Javaanse immigratie.
Lees verder in het PDF-bestand...
Lees verder... Indo-Surinamers, wie zijn dat?

Eerste Wedana in Lelydorp De Craneweg
Het artikel beschrijft in het kort de door de Koloniale Regering van Suriname benoemde Wedana in Lelydorp “De Craneweg”. Waarschijnlijk ook ooit de enige benoemde Wedana in Suriname. Met de benoeming van een Wedana wil de Koloniale Regering zo bereiken dat de aan Javanen afgegeven percelen inderdaad worden bewerkt en beplant. Een Wedana is een inlands districtshoofd. Hij doet heel veel voorwerk voor een controleur van de regering. In Nederlands Oost Indië is een Wedana een functionaris die hoger is in rang dan een Lurah maar lager in rang is dan een Bupati (Regent).
Lees verder... Eerste Wedana in Lelydorp De Craneweg

De Javaanse lieverds geven na ruim een eeuw zich prijs... Geweldpleging door Javaanse contractarbeiders
Ieder volk kent in zijn geschiedenis een zwarte bladzijde. Zo ook de Javanen die gedurende 1890-1939 in Suriname gewild of ongewild terecht kwamen. De zwarte bladzijde moet ook beschreven en ook opgeschreven worden. Het dient als middel om de open wonden die door het gewilde of ongewilde contractarbeiderschap zijn ontstaan te kunnen helen. Dit is ook voor de nieuwe generaties Javanen zeer belangrijk.
Lees verder... Javaanse lieverds, Een ernstig delict begaan in den vreemde

Forse beroependifferentiatie onder Surinaamse Javanen
Hoe heeft de Javaanse bevolking zich in Suriname ontwikkeld (zowel in volumina als sociaal economisch- en intellectueel niveau), gedurende 1890-2004? Onderzoeks- en promotie onderzoeken en verslagen van de volkstellingen wijzen er op dat de bevolking wel groeide maar dat het intellectuele niveau van Javanen is blijven steken op een laag niveau. Ismael (1949) concludeerde na ruim een halve eeuw Javaanse immigratie in zijn dissertatie: “In tegenstelling tot de Hindoestanen hebben de Indonesiërs de intellectuele beroepen en functies niet weten te veroveren (Ismael: 136)”.
Lees verder... Forse beroependifferentiatie onder Surinaamse Javanen

Wie was de eerste Javaan die voet aan wal zette in Suriname?
Nederlanders gaan over het algemeen systematisch te werk. Registraties worden zo gedetailleerd mogelijk gemaakt dat zelf van elk vlek die een persoon heeft in de status wordt opgetekend. Op grond van de gewenning van systematische aanpak kan de hypothese worden gesteld dat de contractant met de beginnende contractcode degene moest zijn die als eerste bereid was gevonden om in Suriname voor plantage arbeid te gaan doen.
Lees verder... Wie was de eerste Javaan die voet aan wal zette in Suriname?

Profiel Javanen in Suriname anno 2004
Het blijkt dat in de laatste drie decennia de in Surinaamse woonachtige Javanen, ondanks de moeilijke omstandigheden en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden daar, veel hebben weten te bereiken: volledige deelname in de Surinaamse maatschappij! Wat duidelijk is geworden dat Javanen een lange weg hebben bewandeld om dit te bereiken. Het ziet er nu naar uit dat Javanen in de Surinaamse samenleving volledig mee kunnen draaien.
Lees verder... Profiel Javanen in Suriname anno 2004

Tčklčk, een Javaanse vinding en een monument in Suriname
Javanen hebben veel aan de ontwikkeling van Suriname bijgedragen en niet alleen de teklek geďntroduceerd. Maar dat gaat ook altijd gepaard zonder denigrerende opmerking, van de andere bevolkingsgroepen die Suriname talrijk is. Toen het eten nog niet in de Surinaamse samenleving was ingeburgerd hoort men “Jampanesi nyang trasi”.
Lees verder... Tčklčk, een Javaanse vinding en een monument in Suriname

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP