www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

paturon = slaapplaats, slaapkamer

 

 

BOEKBESCHRIJVINGEN KITLV

Literatuur Hoofdpagina
Woordenboek Javaans van Suriname
Boekbeschrijvingen KITLV
Nog meer boeken

 

 

 

 

Boeken verkrijgbaar bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

 

 

In deze rubriek zijn er titels van boeken te vinden die ondermeer te maken hebben met de geschiedenis, taal en cultuur van de Javanen van Suriname. Een aantal van deze boeken wordt gebruikt bij de studie Indonesische Talen en Culturen aan de Universiteit Leiden. Interessant zijn de Boekbeschrijvingen van het KITLV, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden.


Meer info...


Meer info...


Meer info...


Meer info...


Meer info...


Meer info...

Ik heb Suriname altijd liefgehad
Breunissen, Klaas

Salikan Hardjo (1910-1993) wijdde zijn hele leven aan de belangenbehartiging van zijn mensen, de Surinaamse Javanen. Hij werd geboren op Java en groeide sinds 1920 in Suriname op als zoon van Javaanse contractarbeiders. In de jaren dertig schreef hij onder het pseudoniem Bok Sark felle artikelen tegen het koloniale bestuur en de wijze waarop Javaanse contractarbeiders in Suriname werden behandeld.
Meer info...

De rechten van inheemse volken en marrons in Suriname
Kambel, Ellen-Rose and Fergus MacKay

De rechten van inheemse volken en marrons in Suriname is een uniek boek waarin de rechten en de positie van inheemse volken en marrons in Suriname systematisch in kaart worden gebracht en geanalyseerd. De auteurs tonen dat bestaande en veel geciteerde opvattingen dat inheemsen en marrons geen rechten hebben, onderbouwing missen en verouderd of discriminerend zijn.
Meer info...

De kleur van mijn eiland
Broek, Aart G.
Deel I: Geschiedschrijving, door Aart G. Broek
Deel II: Anthologie, Aart G. Broek, Sidney M. Joubert en Lucille Berry-Haseth (red.)

Op de drie Nederlands-CaraÔbische eilanden, Aruba, Bonaire en CuraÁao, wordt een eigen creoolse taal gesproken, het Papiamentu (of Papiamento). Sinds de jaren rond de afschaffing van de slavernij, in 1863, worden ook de eerste teksten in deze taal gepubliceerd. Daartoe behoren verhalen, romans, gedichten, essays, pamfletten, liederen, dialogen en toneelteksten, die met weidse uitleg als Ďliteratuur' werden of worden aangeduid. Hierin staat centraal hoe de bewoners van de eilanden naar zichzelf, elkaar, hun belaste verleden en naar buitenstaanders uit de westerse wereld keken en kijken.
Meer info...

Op zoek naar de stilte
Sporen van het slavernijverleden in Nederland
Alex van Stipriaan, Waldo Heilbron, Aspha Bijnaar en Valika Smeulders

Hoe zichtbaar zijn de sporen van het Nederlandse slavernijverleden? Zijn er nog verborgen verwijzingen die aan onze vluchtige waarneming ontsnappen? Vier onderzoekers gingen daarnaar op zoek. Ze doorzochten niet alleen de collecties van erfgoedinstellingen te Amsterdam en Middelburg, maar richtten zich ook op minder traditionele vindplaatsen.
Op zoek naar de stilte is een onmisbare aanvulling op bestaande publicaties over het Nederlandse slavernijverleden. Het is de eerste inventarisatie van niet-conventionele vindplaatsen van slavernij-erfgoed.
Meer info...

Libanezen in Suriname
Bruijne, Ad de

In Suriname is de voortdurende trek van mensen over de wereld Ė vrijwillig en gedwongen Ė zeer zichtbaar. De wortels van zijn boom die nu bijna een half miljoen bladeren telt, reiken tot in vrijwel alle continenten. Een kleine wortel ligt in Libanon waarvandaan telkens mensen emigreren. Libanezen zijn Ďoveral'.

Libanezen in Suriname is een boek over migratie, integratie en identiteit. Het geeft een historisch en actueel beeld van de trek naar en de positie van de Libanezen in Suriname.
Meer info...

Laatste gouverneur, eerste president
Jansen van Galen, John

Te middernacht van 24 op 25 november 1975 eindigde de ambtsperiode van Johan Ferrier als gouverneur van Suriname, toen nog deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De volgende ochtend werd hij beŽdigd als eerste president van de onafhankelijke Republiek Suriname . Daarmee belichaamt hij een continuÔteit tussen kolonialisme en dekolonisatie die uniek is in de wereld. In dit boek vertelt Ferrier over zijn leven en loopbaan als onderwijzer, padvinder, voetballer, vakbondsman, volksvertegenwoordiger, pedagoog, minister-president, raadadviseur, directeur van een mijnbouwmaatschappij, gouverneur, president en onbezoldigd burger in Nederland . Zijn leven stelde hij in dienst van een geordend, burgerlijk en welvarend Suriname.
Meer info...

Arnold Borret
Suriname, gezichten, typen en costumen: naar de natuur geteekend door A. Borret
Hoefte, Rosemarijn en Clazien Medendorp

Arnold Borret (1848-1888) vertrok in mei 1878 naar Suriname . Hij was 29 jaar, jurist en had een aanstelling als griffier van het Hof van Justitie in Paramaribo op zak. Al spoedig werd hij rechter en later ook lid van de Koloniale Staten. In 1882 gaf hij al zijn hoge functies op om toe te treden tot de orde der redemptoristen. Ook hier klom hij snel op in de hiŽrarchie. Hij werd priester en later provicaris. In 1888 maakte de tyfus een einde aan zijn leven. Borret was een gedreven tekenaar en schilder. Hij legde zijn indrukken van Suriname vast in een album.

Deze publicatie laat zien hoe Borret tegen Suriname aankeek, een land dat hem, zoals hij zelf schreef, voor zijn vertrek geheel onbekend was.
Meer info...

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP