www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

tanah = land, landstreek

 

 

NOG MEER BOEKEN

Literatuur Hoofdpagina
Woordenboek Javaans van Suriname
Boekbeschrijvingen KITLV
Nog meer boeken

 

 

 

 

Als je leest, is de hele wereld van jou

 

 

Derveld, F.E.R. (1982) Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname: Bouma's Boekhandel.
Geertz, C.
(1960) The Religion of Java. Glencoe, III: Free Press.
Gooswit, S.M.
(....) Een continuum tussen traditie en vrijheid, Javaanse beeldende kunst in Suriname. (....).
Grasveld, F.
en Breunissen, K. (1990) Ik ben een Javaan uit Suriname. Stichting IdeeŽle Filmprodukties.
Janssen, J.
(1990) Wayang op de radio, Dewa Ruci.
Pigeaud, Th.
(1989) Javaans-Nederlands woordenboek: Foris Publications.
Ras, J.J.
(1985) Inleiding tot het Modern Javaans: Foris Publications.
Ras, J.J.
(1976) De schending van Soebrada. Javaans schimmenspel: Meulenhoff.
Robson, S.
(1992) Javanese grammar for students: Aristoc Press.
Uhlenbeck, E.M.
(1978) Studies in Javanese Morphology: Martinus Nijhoff.
Wassing, R.S.
(1983) De wereld van de wayang: Volkenkundig Museum Nusantara Delft.


 

 

'Ik heb Suriname altijd liefgehad'
De subtitel heet: 'Het leven van de Javaan Salikin Hardjo'. Hij was de leider van de groep Javanen die naar IndonesiŽ is gerepatrieerd. Uiteindelijk zijn de Javanen op Sumatra terechtgekomen. De auteur van dit boek is Klaas Breunissen.
Een citaat uit het voorwoord: 'In Januari 1954 voeren duizend Javanen aan boord van het door henzelf gehuurde motorschip Langkuas over de Atlantische en Stille Oceaan. Zij waren vertrokken uit Suriname, het land waar zijzelf of hun ouders als contractarbeiders op de plantages hadden gewerkt. Een maand later kwamen zij aan in IndonesiŽ, hun land van herkomst dat tien jaar daarvoor zijn onafhankelijkheid had verworven.In West-Sumatra stichtten de repatrianten een eigen dorp dat zij Tongar noemden.
Op de achteromslag staat:
'Salikin Hardjo (1910-1993) wijdde zijn hele leven aan de belangenbehartiging van zijn mensen, de Surinaamse Javanen. Hij werd geboren op Java en groeide sinds 1920 op in Suriname als zoon van Javaanse contractarbeiders. In de jaren dertig schreef hij onder het pseudoniem Bok Sark felle artikelen tegen het koloniale bestuur en de wijze waarop Javaanse contractarbeiders in Suriname weren behandeld. Na de oorlog ontpopte hij zich een vooraanstaand politiek leider van de Javanen in Suriname. Hij was de voorman van een groep Javanen die een schip charterden en in 1954 repatrieerden naar IndonesiŽ. In West-Sumatra stichtten zij het dorp Tongar. Tongar werd niet het modeldorp dat Hardjo zich als dorpshoofd voor ogen had gesteld. Ondank alle tegenslagen bleef Hardjo zich als dorpshoofd inzetten voor zijn mensen. De Javaan Hardjo, die naar eigen zeggen Suriname altijd heeft liefgehad, overleed in Tongar. Dit boek bevat naast een biografie van Hardjo ook brieven van Bok Sark in de Surinaamse krant De Banier van de Waarheid en Recht en een vertaling van Hardjo's autobiografie die oorspronkelijk in 1989 in IndonesiŽ is verschenen.

'Hedendaags Javaans'
Het is een leerboek dat wordt gebruikt bij de college Javaans aan de Universiteit Leiden. Wie het gewone Javaans van IndonesiŽ wilt leren is dit een echte aanrader.
Op de achteromslag staat:
'Men kan zich overal in IndonesiŽ goed verstaanbaar maken met het Indonesisch, maar behalve in enkele grote steden zal iemand die alleen de nationale taal kent toch weinig begrijpen van wat er om hem of haar heen gezegd wordt. In het dagelijks leven spreken de meeste IndonesiŽrs een van de vele andere talen die de archipel rijk is. Ruim zeventig miljoen IndonesiŽrs hebben het Javaans als moedertaal, en ook elders wonen grote groepen Javanen, bijvoorbeeld in Suriname en Nederland. Hedendaags Javaans is een hulpmiddel om deze belangrijke taal te leren en zo toegang krijgen tot een fascinerende cultuur.

Dit is het eerste Nederlandse leerboek waarin het gesproken Javaans centraal staat. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen worden de regels uitgelegd om woorden en zinnen te maken. Voor de praktijk van alledag is kennis van de woordvorming en zinsbouw niet voldoende: het is ook van belang hoe je iets zegt en welke houding je daarbij aanneemt. De culturele aspecten van het taalgebruik komen daarom eveneens uitgebreid aan de orde. De woordenschat van dit boek omvat duizend van de meest voorkomende Javaanse woorden.

De auteurs van Hedendaags Javaans zijn verbonden aan de opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-AziŽ en OceaniŽ van de Universiteit Leiden.'

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP