www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

NIEUWS

warta = bericht, nieuws

NIEUWS OVER BANYUMILI

 

 

 

THE CREATING OF JAWA SURINAME MAGAZINE

SMARTPHONE EN PHABLET TIJDPERK
Iedereen is tegenwoordig mobiel. Mobiel bereikbaar en mobiel in digitale activiteiten. Overal en altijd. BanyuMili gaat met de tijd mee. Daarom wordt deze website geschikt gemaakt voor de smartphone en phablets. BanyuMili wordt smartphone en phablet vriendelijk, zodat het overal en altijd benaderbaar is. De website www.javanenvansuriname.info is als eerste aan de beurt. BanyuMili streeft naar mooie en vooral geen saaie pagina's. Daarom gebeurt de aanpassing handmatig en per pagina. De aanpassing zal enige tijd in beslag nemen gezien de omvang van bijna 200 pagina's. Daarna komen de andere twee websites www.javanenindiaspora.net en www.surinamersindiaspora.net aan de beurt..

Het ontwikkelen van een magazine is een complexe bezigheid. Naast vormgeving en lay-out komt de inhoud om de hoek. Wat moet er allemaal in. Stukken schrijven, mensen interviewen, mensen vragen om mee te doen en hun eigen verhalen schrijven. Als alles is gedaan komt de eindredactie in beeld. Alles controleren of er een samenhang is en er geen fouten in zitten. Complexer wordt het als alles door een persoon wordt gedaan.

 

 

   
 

 

Idee 2000 Tiles homepage...
visionair en nu wereldberoemd

 

 

2013 Internet 20 jaar... BanyuMili 13 jaar Op 30 april 1993 is het wereldwijde internet, zoals wij dat nu kennen, door CERN beschikbaar gesteld voor het grote publiek. Hun website is info.cern.ch. Het originele idee voor het internet kwam van de Engelsman Tim Berbners-Lee in 1989. De oudste webpagina (1991) is die van de organisatie W3 voor het internet, het World Wide Web. Op 8 april 2000 volgde BanyuMili.

De tiles (tegels) van BanyuMili zijn nog beroemder geworden nu zij door anderen als nieuw worden geïntroduceerd. Kijk maar naar het startscherm van Windows 8 en de apps iconen op smartphones en tablets.. Allemaal tegels. Toen begin 2000 de website BanyuMili werd gecreëerd en een bijzondere homepage ontworpen moest worden, had de webmaster niet gedacht of durven dromen dat zijn tegels idee een fenomeen zou worden in 2012. Het idee van de dynamische tegels op de multimediaplayer hierboven dateert uit 2008. En... BanyuMili heeft nog meer troeven in handen. De tegel met draaiende werelddol en golvende 'BanyuMili' ook uit 2000 is uniek. Harmonisch in ritmische beweging. Mooier kan het niet, toch? Er is een speciale pagina voor de smartphone voor onderweg en overal. En is BanyuMili ook in staat om real time live video te streamen. Vanaf een zomerterras in Amsterdam, een drukke winkelstraat in Hong Kong of vanaf de rustieke waterkant in Paramaribo. En op elk gewenst tijdstip. Het kan allemaal (en iedereen kan het ook) via het Ustream platform. Zie onderaan deze pagina.
De negen tiles van BanyuMili zijn nooit weggeweest, maar steeds anders gepositioneerd. Ook de kleurstelling is niet veranderd, wel enigszins aangepast. BanyuMili is volop in beweging.

In het voorjaar van 2001 kwam BanyuMili met BanyuMili Internet Radio via live365.com met nonstop PopJawa muziek. En  publiceerde BanyuMili ook, als spraakmakende Javaans Surinaamse website, als eerste foto's en video's van Javaans Surinaamse party's. Op de multimediaplayer bovenaan de pagina zijn de dynamische tiles te vinden.

   

 

BanyuMili maakt moeilijk begrip makkelijk begrijpbaar

 

Taalsoorten: ngoko, madya, krama
Woorden van eerbetoon: krama inggil

BanyuMili maakt het helder in... Taalsoorten en krama inggil woorden

In de nieuwe opzet van de rubriek Taal wordt dieper ingegaan op het fenomeen krama inggil. Fenomeen, omdat velen denken dat er ook geproken kan worden in puur krama inggil. Maar, Krama inggil is geen taalsoort zoals ngoko, madya en krama. Krama inggil woorden, de zogenaamde tembung urmat, zijn woorden van eerbetoon die men altijd moet gebruiken, als zij beschikbaar zijn, in de taalsoorten ngoko, madya en krama. Een krama inggil woord gebruikt men ten behoeve van een ander. Nooit voor zichzelf. Men kan zichzelf immers niet eren. Uitgezonderd krama inggil woorden die het lichaamsdeel betreffen. Die mag men wel voor zichzelf gebruiken. Er zijn duizenden Javaanse woorden met ongeveer 200 krama inggil woorden. Vaak krijg ik de vraag gesteld: "Spreekt u ook krama inggil?". Mijn antwoord is dan ook steevast: "Nee, ik spreek geen krama inggil, want dat is geen taalsoort. Ik kan de regels voor het correct gebruik van krama inggil woorden wel toepassen als ik ngoko, madya of krama spreek." Alles draait om de code van beleefde taal en beleefde omgangsmanieren... het unggah-ungguh.

Professor J.J. Ras bij wie ik colleges Javaanse taal en letterkunde heb gelopen (Universiteit Leiden), zegt in zijn leerboek: Krama inggil woorden gebruikt men te allen tijde, ongeacht men ngoko, krama of madya hanteert, bij het noemen van lichaamsdelen, handelingen, toestanden of verwantschapsbetrekkingen die nauw verbonden zijn met de persoon van de gesprekspartner dan wel een willekeurige andere in het gesprek genoemde persoon die men wil eren. Inleding tot het Modern Javaans, J.J. Ras, Hoofdstuk 'Het gebruik van de taalsoorten', pagina 290-307.

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname.
De rubriek Taal wordt stukjes bij beetjes herzien, herschreven... maar is wel gewoon te gebruiken.
Lees meer in... Talen van de wereld

 

Asal-usul perlu dilestarèkna...
De bron (afkomst, stam, origine) moet in stand worden gehouden
In de multimediaplayer hierboven zingt Is Haryanto uit Indonesië het lied Aja lali cara Jawa. Hij geeft aan dat een jaar 365 dagen telt. Sedina ngapalna sak-tembung (Als je dagelijks een woord uit het hoofd) leert, ken je na een week zeven woorden en na een jaar 365 woorden. Op deze website staat nu op elke pagina linksboven in een grijs kader een willekeurig Javaans woord met de betekenis in het Nederlands erachter. Verder is er nog de rubriek Taal. Deze rubriek zal tot 9 augustus 2015 extra aandacht krijgen in verband met 125 jaar Javaanse taal in Suriname. Het thema van BanyuMili voor dat jaar. Verspreid over de gehele website zijn er meer Javaanse woorden te vinden. Bij elkaar meer dan 1000. En komen er elke dag Javaanse woorden bij. De woordenlijsten in de rubriek Taal zullen in de komende periode verder worden aangevuld. De Javaanse taal telt meer dan 49.000 woorden. Javaanse artiesten uit Suriname kunnen hun vocabulaire verder ontwikkelen. Dit is vriendelijk bedoeld en uit behulpzaamheid van de webmaster. Zij kunnen een beroep doen op de webmaster zelf. BanyuMili als een soort helpdesk.  Schrijf de woorden die je wilt weten in het Gastenboek of stuur een email. Het adres is op de pagina
Guestbook te vinden. Dit geldt ook voor iedereen, touwens. BanyuMili introduceert Javaans leren doe je overal. Korte Javaanse gesprekszinnen op je smartphone. Ga naar... Javaans op je smartphone
   

 

BanyuMili nguri-uri cara Jawa...
Nuruti rerasanane dhewe

 


Hierboven staat in Javaanse letters
het zogeheten Carakan BanyuMili nguri-uri cara Jawa en het betekent: BanyuMili houdt het Javaans in ere. De onderstaande foto toont de uitwateringssluis van Bakkie. De plek van komen en gaan van water, waar ik menige tijd van mijn jeugdjaren heb doorgebracht. Bakkie is mijn geboortedorp. Officieel heet het Reynsdorp. Of is het Reinsdorp? Het dorp van... Ja, juist! Hier is de kiem van mijn manier van leven Nuruti rerasanane dhewe ontsproten en tot bloei gekomen.
Nuruti rerasanane dhewe
... Dat staat hierboven en vrij vertaald  is dat Sporen van eigen verlangen. Het nagaan en op het spoor zetten van het eigen verlangen. Het eigen verlangen dat verwoord is in het gedicht banyu mili uit 1996, het Surinaams volkslied in de Javaanse taal Ana Suriname Siji uit 1998, het gedicht in het Surinaams Sranan watra uit 2004, het gedicht mijn waterland uit 2006 en het oergedicht stille plantage uit 1964 dat ik in 2011 opnieuw heb bewerkt. Samen vormen zij de kracht van deze website. Nuruti betekent toegeven (aan verlangen). Het komt van nurut (volgen, opvolgen). Rerasanane betekent gedachten en gevoelens. Het komt van het woord rasa (smaak, gevoel, diepste zin). Dhewe betekent zelf, eigen, alleen. Kortom, in alles laat ik mij leiden door mijn gevoelens en diepe gedachten.
BanyuMili is Mijn Verhaal. Op deze idyllische en symbolische plek (foto) begon het.

mijn waterland
Reinier Kromopawiro 2006

waterdruppel
vervoerd
over oceanen
en wereldzeeën
kiem gedragen
in
wereld
vol culturen
draag uit
van ver verleden
hier
een plek gevonden
een nieuw thuis
mijn waterland

 

Het werd stil...
Reynsdorp, in de volksmond Bakkie, was een van de vele plantages in Suriname waar Javaanse contractarbeiders werden tewerkgesteld tijdens het koloniale bewind. In mijn mooie jeugdjaren was Bakkie een bloeiend Javaans dorp. Aan de rand woonden Hindoestanen en Creolen in  goed harmonie met de Javanen. Een enkel Creoolse familie woonde ongeveer in het midden van het dorp. Johnny, een creoolse jongen, zat bij mij op school, in dezelfde klas als ik. Trouwens, er was maar één lagere school in de omgeving. Kinderen kwamen van heinde en verre om daar op school te gaan. Van Alliance, Constantia en Bruinendaal. Schitterende namen voor Surinaamse dorpen, anders dan Santigron of Bigi Poika. Bakkie klinkt mooi met de vele kinderen. Javaanse kinderen met hun mooie Javaanse taal, van huis uit meegekregen van de ouders. De Javaanse taal met haar beleefdheidsvormen. Prachtig. En de cultuur niet te vergeten natuurlijk. Ludrug was populair op Bakkie. En de naam van het gezelschap heette Mulya Utama. De ludrug is een toneelvorm over de alledaagse beslommeringen van de kleine mens. Van de kleine Javaanse landbouwers, de rijstplanters op hun eigen landbouwgronden. Wanneer er bij iemand een feest werd georganiseerd, kwamen ze bij elkaar om elkaar te helpen volgens het gotong-royong en rukun principe. Andere cultuuruitingen zijn de wayang kulit en daarvan afgeleid de wayang wong. De tayuban of lèdhèkan is voor velen de manier van ontspannen om de dagelijkse beslommeringen te doen vergeten. Bij al deze cultuuruitingen staat de gamelan muziek centraal. Maar Bakkie is niet meer de Bakkie uit mijn tijd. Bakkie is bijna leeg. Iedereen is vertrokken uit Bakkie. Jongeren zijn er ook niet meer te vinden. Bakkie is oud en bejaard. Ook ik heb Bakkie in de steek gelaten. Op mijn twaalfde. Ook mijn vriend
Semar heeft Bakkie de rug toegekeerd. Dag mijn mooie Bakkie... Stil is Bakkie.
Lees meer over Bakkie in... Mijn geboortedorp Bakkie
Lees meer over Semar in... Wayangvoorstelling en Semar

stil is de plantage
Reinier Kromopawiro
Bewerking in 2011
van de oorspronkelijke versie uit 1964

een late vlucht
eenzame lucht
een trage stroom hier
een schittering daar
kleuren in vervoering
wegvliedende schaduwen

een stil briesje
een zacht gesis
alles weer innig
in de stilte van de nacht
passanten rusten
stil is de plantage

 

 

DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP