www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

DIASPORA

ngundhuh = plukken

DIASPORA INDONESIA

 Diaspora Indonesia
Javanen in diaspora
Javanen naar Suriname
Migraties Javaanse Surinamers
Maak kennis met BanyuMili
Erfgoed en 'Oral History'
Contacten met thuisland
Woord van dank
Wie zijn wij Surinamers

 

 

Erfgoed en 'Oral History'

BanyuMili is digitaal erfgoed?

Cultureel erfgoed

Ujar (plechtige belofte) van grootmoeder Toemidja Tomoredjo. Veertig dagen na de geboorte van de latere webmaster van deze website werd een wayangvoorstelling speciaal voor hem opgevoerd. De naam van de lakon, het verloop van het verhaal) is helaas niet meer te achterhalen. De achterliggende gedachte was: Met dit ujar zal alles goedkomen (mulya utama) met Reinier!

Thuis werd keroncong en gamelan muziek gemaakt, ludrug scenes geoefend en andere culturele activiteiten gebezigd. De familie en aangetrouwde families hadden een cultureel gezelschap met de bijzonder mooie naam Mulya Utama. Die naam kreeg vooral meer bekendheid door de ludrug-activiteiten.
Ik ben opgegroeid met de Javaanse taal en cultuur ťn geschiedenis. Mijn vader had een gamelangroep met alleen familieleden erin. Hij bespeelde de kendhang (tweevellige trom). Alle andere spelers waren mijn ooms en neven. Hij had ook een ludrug (volkstoneel) gezelschap: Mulya Utama (verheven deugden). Mijn moeder en tantes verzorgden de kostuums van het gezelschap. Als kind ging ik altijd mee met mijn vader als zijn gamelangroep moest spelen. Tijdens een ludrug- of wayangvoorstelling bij een huwelijks- of besnijdenisfeest. De schoonvader van mijn oom, jongere broer van mijn vader, was dhalang (poppenbespeler, verhalenverteller en regisseur). Het zat allemaal in de familie. Dit alles ó samen met de verhalen van zijn grootmoeder ó vormt waarschijnlijk de basis voor de huidige duidelijke uiting van de webmaster van zijn liefde voor de taal en cultuur ťn de geschiedenis van de Javanen van Suriname.
De oorsprong van BanyuMili ligt dus al ver in het verleden... heel ver. In 1949! BanyuMili is de voortzetting van Mulya Utama. In een ander tijdperk en in een andere vorm. Leve Mulya Utama... BanyuMili

 

 

'Oral History'

Als jonge nazaat van Javaanse contractarbeiders was de webmaster al bezig ó zonder dat hij het wist ó met 'oral history'. In de vierde klas van de lagere school (dat was in 1960)  maakte hij een opstel over zijn grootmoeder. Over haar verhalen op Java (udan awu, asregen van vulkaanuitbarstingen) en hoe zij tewerk werd gesteld op plantage Alliance. En hoe zij daar zijn opa heeft leren kennen. Opa Kromopawiro.
De nazaat leerde het nationaal volkslied van IndonesiŽ ó het Indonesia Raya ó van zijn zeer creatieve vader. Hij op zijn beurt heeft het geleerd van Bapak Iding Soemita, de bekende Javaanse politicus van het eerste uur. Het Indonesia Raya zong de latere webmaster al in de eerste klas van de lagere school. Elk jaar, voor zijn cijfer op het overgangsrapport. Van zijn grootmoeder leerde hij korte zinnetjes in het Maleisch. Toen zijn andere oma (vaders kant) in het ziekenhuis van MariŽnburg lag, ging hij haar opzoeken samen met zijn vader. Van zijn oom, de oudste broer van zijn vader die op plantage MariŽnburg woonde, kreeg hij verhalen te horen over het leven op die plantage.Verhalen van Javaanse contractarbeiders. Deze verhalen zijn niet opgetekend, maar veel zijn er wel in het geheugen van de latere webmaster opgeslagen gebleven.

 

 

Dit artikel is verkregen van Network Star Suriname en opgenomen met schriftelijke toestemmning van de hoofdredacteur mevrouw Nita Ramcharan van de nieuwswebsite www.starnieuws.com, waarvoor mijn hartelijke dank.

Het verhaal van Katjoeng

Project 'Oral History' Nationaal Archief Suriname

Project van het Nationaal Archief Suriname. Dit project betreft onder andere het vastleggen van verhalen rondom migratie en erfgoedvorming van bevolkingsgroepen. Het artikel begint met een fragment uit het verhaal van Katjoeng. Katjoeng's verhaal is deel van de dertig interviews die door de onderzoeksunit van het Nationaal Archief Suriname (NAS) zijn afgenomen in het kader van het 'Oral history' project. Na een periode intensieve voorbereiding werd aangevangen met het afnemen van de interviews. Binnen een tijdsbestek van twee en een halve maanden werden in totaal dertig respondenten woonachtig in de districten Paramaribo en Wanica geÔnterviewd. Van dit aantal zijn zestien man- en veertien vrouwspersonen. Het grootste deel van de geÔnterviewde immigranten is met het laatste schip, de Kota Gede in 1939 naar ons land gekomen. Aan boord bevonden zich 383 vrouwen, 383 mannen en 229 kinderen. Onderweg stierven twee vrouwen en drie kinderen. De reis duurde van 9 november 1939 tot 13 december 1939, 33 dagen. In IndonesiŽ wordt een gelijksoortige Ďoral historyí programma als in Suriname door het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) uitgevoerd. Immigranten, die uit Suriname naar IndonesiŽ zijn teruggekeerd, worden geÔnterviewd. Het ligt in de bedoeling dat medewerkers van de oral history unit van het NAS ook een bezoek afleggen aan IndonesiŽ om de teruggekeerde immigranten te interviewen. Om het verhaal compleet te maken bezocht een delegatie uit IndonesiŽ van het ANRI ons land. Het doel was om de motieven en overwegingen voor de immigratie vast te leggen.
Lees meer... Het verhaal van Katjoeng

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP