www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

SITEMAP

kesasar = verdwaald

DE KLEURRIJKE JAVAANSE WERELD

 

 

HOME

 

 

 HOME
SECONDHOME
NIEUWS OVER BANYUMILI
WEBMASTER
BASA JAWA
BAHASA INDONESIA
MULTIMEDIA
LIVESTREAM
GUESTBOOK
SITEMAP

 

DIASPORA

 

 

 Diaspora Indonesia
Javanen in diaspora
Javanen naar Suriname
Migraties Javaanse Surinamers
Maak kennis met BanyuMili
Erfgoed en 'Oral History'
Contacten met thuisland
Woord van dank
Wie zijn wij Surinamers

 

ARCHIEF

 

 

 Nieuws in het Archief
 Info in het Archief

 

SURINAME

 

 

 Suriname Hoofdpagina
 Republiek Suriname
 Wapen en vlag
 Nationaal volkslied
 Talen van Suriname
 Tijdlijn Historische Gebeurtenissen
 Hoe wij hier ook samen kwamen
●  Surinamers in Diaspora
 Diaspora Toerisme in Suriname

 

IMMIGRATIE

 

 

 Immigratie Hoofdpagina
 Immigraties in Suriname Emancipatiewet
 Javaanse immigratie Onderzoek
 Komst Javanen in Suriname Achtergronden
 Artikelen Javaanse immigratie Downloads
 Laatsten der immigranten Een interview
 Lijst van schepen
 Tijdlijn Herdenking en Viering
 Visie BanyuMili Herdenking en Viering

 

TAAL

 

 

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

 

CULTUUR

 

 

 Cultuur Hoofdpagina
 Huisvlijt Javaanse gebruiksvoorwerpen
 Huwelijk Ceremonies en gebruiken
 Huwelijk Ceremonies en betekenissen
 Huwelijk Nebus kembar mayang
 Kalender De Javaanse tijdrekening
 KejawŤn Traditionele geloofsovertuiging
 Kunst Moderne Kunst
 Mysticisme Het innerlijke geloof
 Slametan Levenscyclus en hoogtijdagen
 Feest Vereende krachten en saamhorigheid
 Eten en drinken
 Klederdracht

 

THEATER

 

 

 Theater Hoofdpagina
 Dans Taal der bewegingen
 Jaran kťpang Rituele dans
 Ludrug Volkstoneel met zang en dans
 Tayub Danspartij met dansvrouwen
 Wayang Het Javaanse schimmenspel
 Wayang Wayangvormen en repertoire
 Wayang Opstelling poppen bij voorstelling
 Wayang Wayangvoorstelling en Semar
 Wayang Gebruikte termen bij wayangspel

 

MUZIEK

 

 

 Muziek Hoofdpagina
 Gamelan Unicum in het Caribisch gebied
 Pop Jawa De muziek op de Javaanse radio
 Terbangan Van religieus naar populair

 

BOEKEN

 

 

 Literatuur Hoofdpagina
 Woordenboek Javaans van Suriname
 Boekbeschrijvingen KITLV
 Nog meer boeken

 

 

 

 

WEBMASTER

 

De webmaster... Leer hem kennen
Javaanse jongen uit Bakkie
Inburgering in Nederland
Mijn geboortedorp Bakkie
Wayang en Semar op Bakkie
Internaat Taman Putra
Interview Rotterdams Dagblad
Muzikale herinneringen
Sana Budaya Paramaribo
Javaanse taal op de radio
Overdenkingen en mijmeringen
Terug naar Bakkie
Tijdlijn
GuestRoom

 

INDONESIA

 

 Basa Jawa Pagina in het Javaans
 Bahasa Indonesia Pagina in het Indonesisch

 

 

 

MULTIMEDIA

 

 PictureGallery 1
 PictureGallery 2
 PictureGallery 3
 PictureGallery 4
 IrisFlashVideo
 MusicBox
 BanyuMili Live Broadcasting

 

SITEMAP & MOBILE PAGES

 

SiteMap
Smartphone Pages

 

 

 

 
 

Auteursrechten en Disclaimer
De bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili - Reinier Kromopawiro - is van mening dat informatie vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. BanyuMili is de werknaam voor de activiteiten van Reinier Kromopawiro. De naam BanyuMili en het logo zijn op elke pagina van de website www.javanenvansuriname.info te zzien. Ze zijn niet officieel geregistreerd, maar door de bekendheid bij de doelgroep, Javanen van Suriname, Surinamers in het algemeen, IndonesiŽrs en verwanten over de hele wereld kan de relatie van de naam BanyuMili en het logo enerzijds en de persoon Reinier Kromopawiro anderzijds als 'vanzelfsprekend' en 'onlosmakelijk met elkaar verbonden' worden beschouwd. De websites van BanyuMili zijn:
- www.javanenvansuriname.info;
- www.javanenindiaspora.net en
- www.surinamersindiaspora.net.

De websites van BanyuMili maken ook gebruik van bronnen van derden. Daar waar niets anders is vermeld is eigendom van de bedenker, eigenaar en webmaster van de website BanyuMili. Bezoekers mogen eigendommen van de websites van BanyuMili downloaden voor eigen gebruik, mits met bronvermelding. Bezoekers van de website BanyuMili moeten eigendommen van anderen respecteren.

Een woord van verontschuldiging is wel op zijn plaats: In de loop der jaren heeft de bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili zoveel gelezen informatie opgeslagen in de biologische brein dat het haast onmogelijk is om de bron bij een bepaald artikel te vermelden. Veel van deze artikelen zijn ook persoonlijke ervaringen al dan niet in combinatie met de in de biologische brein opgeslagen gelezen informatie. Ook door de enthousiasme en bezieling van de bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili zijn er afbeeldingen gedownload en op de websites van BanyuMili gebruikt zonder voorafgaande toestemming en bronvermelding. Aan al degenen die menen onrecht te zijn aangedaan, kunnen contact opnemen met de bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili via dit emailadres: reinsdorp@hotmail.com.

De websites van BanyuMili is uit liefde geboren en opgezet op basis van ideŽle gedachten. Het is - ondanks de eenpersoonsbezetting - met veel zorg en toewijding gemaakt. Het is geenszins de bedoeling van de bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili opzettelijk schade toe te brengen aan anderen. Het bezoeken van de websites van BanyuMili geschiedt op eigen risico. De intentie van de bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili is om de geschiedenis, de taal en de cultuur van de Javanen van Suriname zo breed mogelijk uit te dragen. De bedenker, eigenaar en webmaster van de websites van BanyuMili draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schades die kunnen ontstaan bij het bezoeken van de websites van BanyuMili of van alle andere websites die in de websites van BanyuMili zijn genoemd.

 

 
Websites BanyuMili
javanenvansuriname.info
javanenindiaspora.net
surinamersindiaspora.net

Contact
reinierkromopawiro@gmail.com

Verantwoording
Auteursrechten | Disclaimer

Free counters!

4

5

6

 

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP