www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

SURINAME

ngrusak = beschadigen

OORSPRONG NAAM SURINAME

Suriname
Republiek Suriname
Wapen en vlag
Nationaal volkslied
Talen en Culturen van Suriname
Tijdlijn Historische Gebeurtenissen
Hoe wij hier ook samen kwamen
Surinamers in Diaspora
Toerisme Suriname Algemeen
Toerisme Suriname Heritage Festival
Toerisme Suriname Resort Bakkie
Toerisme Suriname JNJ Tours

Get†the†Adobe†Flash†Player†to†see†this†video.

 

Surinen

SOELINAMASERNAMASERRANAMENESRANANSURINAME
SORNAMESERENEMIE
SERNAMEERENAMESURINENSURENAME

 

 

Vroeger op lagere school werd ons geleerd dat de naam Suriname afkomstig zou zijn van de Indianenstam Surinen in het Amazonegebied die ook in Suriname zou hebben gewoond...

Kinderen van het oerwoud Margreet Kaufmann
Acht jaar heb ik in Zuid-Suriname in het Trio-indianendorp Palumeu het onderwijs onderwijskundig en financieel ondersteund. Ik woonde tussen de bevolking aan de oever van de rivier en had daardoor een unieke kans met hen in contact te komen en met hen samen te leven. Dit heeft mij geÔnspireerd tot het schrijven van dit boek Kinderen van het oerwoud. Een verhalenbundel over hun leven.
Bron: leerstijlmonitor.nl.

Gedicht uit 2004
door Reinier Kromopawiro

Sranan watra
yu seki
yu tiri
yu sowtu
yu switi
yu kowru
yu waran
yu gwe
yu kon
Sranan watra
yu e tan

Surinaams water
je schudt je hevig
jij bent roerloos stil
je proeft zoutig
jij  smaakt zoetig
je voelt koud aan
jij bent warm
je gaat
jij komt terug
Surinaams water,
jij blijft (altijd bestaan)

 

Saername, Saraname, Sarname, Sarrename, Seraname, Serenam, Serinhame, Serename, Serenemie, Sernama, Sername, Sernamen, Serranamene, Serrinam, Sewrano, Shurinama, Sorname, Soranama, Sorrenam, Sorrenamme, Surename, Surinamo, Surinana, Surinamen, Surrenant, Surrinam, Surynam, Erename, Zueriname, Zuriname.

Van de site Serename ontlenen wij de volgende tekst die wij hier publiceren om de kennis van ons mooi Suriname te verspreiden en te vergroten. Zoals blijkt komt deze uit de Encyclopedie van Nederlandsch West-IndiŽ, red. Dr. H.D. Benjamins en Joh. F. Snelleman, 's-Gravenhage Martinus Nijhof/Leiden, N.V. v.h. E,J. Brill, 1914-1917, p.663. 

Suriname:"De kolonie ontleent haar naam - als gebruikelijk in de Guiana's - aan de rivier waaraan zij gevestigd werd. Omtrent de oorsprong en beteekenis van den naam Suriname bestaat geen zekerheid; waarschijnlijk is hij afkomstig van de Kariben, Arowakken of nog vroegere bewoners. Met den naam van Lord Surrey - een bewering van o.a. van Schomburgk en Dalton - heeft de naam niets uitstaan. Volgens de schrijvers van het Essai hist. sur la colonie de Surinam, 1788, I, 17 zou de naam afkomstig zijn van de Surinen, een Indiaanschen volkstam in het Amazone-gebied, die ook Suriname zou bewoond hebben. In de lijst van rivieren, door Keymis in 1956 bezocht, komt ook de Shurinama voor en worden de Carpini en de Chari genoemd als stammen ("nations") die daar woonden. Op Robert Dudley's in 1646 uitgegeven kaart, waarbij ook gebruik is gemaakt van Keymis' ontdekkingen, vindt men bij de Shurinama als volkstam eveneens de Carpini vermeld en een weinig wetelijk van deze de Shuremi. Zouden deze de bedoelde Surinen geweest zijn? De afleiding blijft onzeker. In den loop der tijden is de naam der rivier en van de naar deze genoemde kolonie op meest uiteenlopende wijzen geschreven, zoals uit de volgende, waarschijnlijk nog onvolledige, lijst blijkt.

De vorm Suriname komt evenwel reeds bij de oude schrijvers en in de oudste officieele bescheiden voor. De Arowakken noemden de kolonie Soelinama, de Neger-Engelse naam is Sranan."

Aanvulling door de redactie van BanyuMili. De oudere Javanen van de eerste generatie noemden hun nieuwe werkgebied Srinama (hier klinken de 'a' als 'a' van bijvoorbeeld het Nederlandse woord 'tam'. Omwille van de spelling van het Javaans wordt aan de vorm Srinama een "h" toegevoegd. Zonder deze toevoeging zou de 'a' als 'o' in bijvoorbeeld het Nederlandse woord 'top' gesproken moeten worden. Srinamah is het Javaanse woord voor Suriname.

Districten, gebergten, rivieren en plaatsen

In dit nummer van Suralco Magazine willen wij de herkomst van een aantal van deze namen nagaan, zonder
daarbij de pretentie te hebben volledig te zijn geweest.
Download PDF-bestand: Suriname_Paramaribo

Plantages

Suriname kent vele plantages waar Javaanse contractarbeiders zijn tewerkgesteld. De meeste plantages waren van eigenaren tijdens het Nederlandse koloniale bewind. Eerst waren het de slaven uit Afrika die heel zwaar arbeid moesten verrichten. De winst ging naar Nederland. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 moesten normaal worden geproduceerd. Contractarbeiders was het sleutelwoord. Zo kwamen ook Javanen in Suriname terecht. En de winst ging naar Nederland. De meeste Javaanse contractarbeiders zijn tewerkgesteld in het district Commewijne.
Bekende plantages aan de Boven-Commewijnerivier zijn:Oranibo, Potribo en Stolkertsijver. Aan de Commewijnerivier: Frederiksdorp, Katwijk, Kronenburg, MariŽnburg, Rust en Werk, Zoelen. Aan de Matapicakreek: Aliiance, Constantia en Reynsdorp. Klik op de namen om beschrijvingen te bekijken.

De plantage Zorgvliet door de Javanen Slomprit wordt genoemd en Nieuw Amsterdam Ndyung Poto. Moengo Mangga, Zoelen Solo, Rust en Werk Setoewereg, Backdam Mbang Gedang. Wederzorg Kurugan. En Welgelegen Saleyong.

 

Nieuwe aanlegsteiger Bakkie officieel in gebruikgenomen
Educatie, toerisme en gemeenschapsontwikkeling. Daar draait het om in het nieuwe Bakkie. Door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling worden educatieve trips georganiseerd. Het toerisme is op gang gekomen en er worden plannen gemaakt om de bevolking te laten meeprofiteren bij de ontwikkeling van het zo lang verwaarloosde Bakkie, mijn geboortedorp. Bakkie zal in de nabije toekomst nationaal en internationaal doorbreken om producten te leveren als educatie, erfgoed en toerisme. Het huidige museum wordt uitgebreid en er komt een leerlingenveblijf. Kortom Bakkie is hot. Bakkie herleeft. Bakkie staat weer op de kaart. Volg bij BanyuMili de ontwikkelingen van Bakkie. Bakkie... de geboorteplaats van BanyuMili.
Lees ook... Mijn geboortedorp Bakkie
Lees meer over Warappa... warappakreek.com
Excursies naar Warappakreek en Bakkie... waterproofsuriname.com

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP