www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

SURINAME

kangen = verlangen naar

NATIONAAL VOLKSLIED

Suriname Hoofdpagina
Republiek Suriname
Wapen en vlag
Nationaal volkslied
Talen en Culturen van Suriname
Tijdlijn Historische Gebeurtenissen
Hoe wij hier ook samen kwamen
Surinamers in Diaspora
Toerisme Suriname Algemeen
Toerisme Suriname Heritage Festival
Toerisme Suriname Resort Bakkie
Toerisme Suriname JNJ Tours

 

 

 

 

Het nationaal volkslied van de Republiek Suriname

 

Sinds 1998 kunnen Javanen en andere landgenoten - indien zij daartoe de behoefte hebben - het nationale volkslied van Suriname ook in het Javaans zingen. De tekst is niet geschreven uit separatistische overwegingen. Maar meer uit de behoefte om het ook te kunnen zingen in een andere taal, een van de vele talen die Suriname rijk is. Uit dat oogpunt zou het mooi zijn als er versies zouden bestaan in alle talen van Suriname. Zoals de volkeren verenigd zijn in de Republiek Suriname, zou zouden hun talen ook verenigd kunnen zijn in het nationale volkslied. Dan zouden de talen die met uitsterven zijn bedreigd in ieder geval vereeuwigd zijn voor de komende generaties.

Tekst tot 1959 onofficieel volkslied

Suriname's trotsche stroomen
Suriname's heerlijk land
Suriname's fiere boomen
Trouw zijn wij aan u verpand
Mochten weer de vlooten varen
Dat de handel welig bloei'
Dat fabrieken welvaart baren
Dat hier alles welig groei'

Officiële tekst in het Nederlands

God zij met ons Suriname
Hij verheff' ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij

 

Officiële tekst in het Sranan Tongo

Opo kondreman un opo
Sranan gron e kari un
Wans o pe tata komopo
Wi mu seti kondre bun
Stre de f'stre wi no sa frede
Gado de wi fesi man
Eri libi te na dede
Wi sa feti gi Sranan

 

Tekst in de Javaanse taal, niet officieel, een van de vele talen die Suriname rijk is

 

Sinds 1998 kunnen Javanen en andere landgenoten - indien zij daartoe de behoefte hebben - het nationale volkslied van Suriname ook in het Javaans zingen. De tekst is niet geschreven uit separatistische overwegingen. Maar meer uit de behoefte om het ook te kunnen zingen in een andere taal, een van de vele talen die Suriname rijk is. Uit dat oogpunt zou het mooi zijn als er versies zouden bestaan in alle talen van Suriname. Zoals de volkeren verenigd zijn in de Republiek Suriname, zou zouden hun talen ook verenigd kunnen zijn in het nationale volkslied. Dan zouden de talen die met uitsterven zijn bedreigd in ieder geval vereeuwigd zijn voor de komende generaties.

 

De Javaanse tekst, zoals die hier onder is weergegeven, is niet officieel. 'Ana Suriname Siji' betekent 'Er is één Suriname'. Daarmee wordt niet alleen het land zelf, maar ook dat er maar één Surinaams volk is, een heel grote familie die in dat ene land Suriname woont. Alle volkeren - samen met de Inheemsen (Indianen), de oorspronkelijke bewoners van Suriname - waarvan hun voorouders uit verschillende delen van de wereld zijn gekomen, vormen tezamen een geweldige multiculturele samenleving in het heerlijke land Suriname. Suriname is zoals de journalisten dat verwoorden: De Kleine Verenigde Naties.

De Javaanse tekst is geschreven ter gelegenheid van de Herdenking en Viering van 108 jaar Javaanse immigratie, die in Rotterdam werd gehouden. Voor het eerst sinds het bestaan van het Surinaamse volkslied konden landgenoten het nationale hymne in het Javaans zingen. Een primeur die helaas niet in Suriname heeft plaatsgevonden, maar ver daarbuiten, namelijk in Rotterdam. Toch mogen alle Javanen, in het verre moederland niet treuren, want waar de Javaanse Surinamer zich ook bevindt, diepinnig in het hart, draagt hij of zij het moederland Suriname overal met zich mee.

Ana Suriname siji
Tanah airku dhéwé
Asal usulé bangsané
Siti sing tak-tresnani
Gampang-angèl ditandhangi
Bareng karo Pangéran
Beciké sing ditemeni
Dadi iku sing aji

Awaké dhéwé rumangsa
Padha duwé dhasaré
Gotong-royong lan rukuné
Iku adaté Jawa
Nggolèk urip bebarengan
Rina-wengi tulungan
Tujuné sing dikarepi
Dadi sedulur siji

Het nationaal volkslied van de Republiek Suriname in de Javaanse taal - Ana Suriname Siji - is in 1998 geschreven voor de gehele Surinaamse gemeenschap door Reinier Kromopawiro. De eerste uitvoering op CD-AUDIO en CD-VIDEO is gezongen door Indah Onny en geproduceerd door Pasta Musika Solo.
In april 2003 werd het in Suriname tijdens een feest meegezongen door leden van de Nationaal Assemblee en de President van de Republiek Suriname.
De melodie is in 1876 gecomponeerd door de Friese onderwijzer J.C. de Puy, maar oorspronkelijk niet hiervoor bedoeld. Het eerste couplet in het Nederlands is in 1893 geschreven door de Lutherse predikant C.A. Hoekstra. Het tweede couplet in het Surinaams (Sranan Tongo) is in 1959 geschreven door de dichter Trefossa.
Deze laatste gegevens zijn afkomstig van www.suriname.nu

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP