www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

SURINAME

nuruti = toegeven (aan verlangen)

TIJDLIJN HISTORISCHE GEBEURTENISSEN

Suriname Hoofdpagina
Republiek Suriname
Wapen en vlag
Nationaal volkslied
Talen en Culturen van Suriname
Tijdlijn Historische Gebeurtenissen
Hoe wij hier ook samen kwamen
Surinamers in Diaspora
Toerisme Suriname Algemeen
Toerisme Suriname Heritage Festival
Toerisme Suriname Resort Bakkie
Toerisme Suriname JNJ Tours

 

 

 

 

Overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de wereld

 

Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de wereld vanaf de ontdekking van Amerika, die directe of indirecte gevolgen hadden voor  Suriname, voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Indianen... Nu de Inheemsen.

 

 

1400

1492 Ontdekking van Amerika door Columbus

1500

1593 Alfonso de Hojeda nam Suriname in bezit voor de Spaanse koning. Het begin van de kolonisatie van Suriname door Spanjaarden, Fransen, Engelsen en Hollanders.

1600 

1665-1667 Tweede Engelse oorlog. De Nederlanders in oorlog tegen de Engelsen. Suriname werd kolonie onder Sir Francis Willoughby.

1667 Abraham Crijnssen veroverde Suriname op de Engelsen. Maurits de Rama aangesteld als gouverneur. De Engelsen heroveren Suriname. Suriname heroverd door Abraham Crijnssen.

1668 Abraham Crijnssen gouverneur ad interim van Suriname

1700

1742-1751 Suriname onder Nederlands bestuur

1799 Suriname onder Engels gezag. De Engelsen bleven tot 1816 met een korte onderbreking na de Vrede van AmiŽns (1802-1804)

1799-1802 Engels Protectoraat

1804-1816 Engels Tussenbestuur

1800

1816 Suriname een Nederlandse kolonie

1830 Ongeveer 40 000 slaven werkten op de plantages

1863 Afschaffing van de slavernij in Suriname

1873 De eerste 399 Brits-Indische immigranten in Suriname.

1889-1891 Gouverneur Maurits Adriaan de Savornin Lohman

1890 De Nederlandsche Handelmaatschappij die in Suriname plantages bezat kreeg toestemming om 100 arbeiders op Java te werven.

Op 9 augustus kwamen de eerste 44 Javaanse contractarbeiders in Suriname aan met het schip Prins Willem II. In totaal kwamen in dat jaar 94 Javanen in Suriname aan, 61 mannen, 31 vrouwen en een kind. De schepen die deze Javanen vervoerden, heetten Prins Willem II (9 augustus 1890), Oranje Nassau (2 september 1890), Prins Willem III (20 september 1890), Prins Frederik Hendrik (15 oktober 1890) en Prins Willem I (24 november 1890).

1900

1914-1918 Eerste Wereldoorlog

1930 Aankomst van het schip Djember in Suriname op 15 september 1930 met de eerste 522 zogenaamde vrije immigratie. Javaanse immigratie zonder toepassing van de Poenale Sanctie.

1931 De Poenale Sanctie werd officieel afgeschaft.

1931 Aankomst van het schip Simaloer IV met 454 vrije Javaanse immigranten op 17 september 1931.

1939 Aankomst van het derde en tevens laatste schip met vrije immigrante. De Kota Gede met 990 Javanen meerde in de haven van Paramaribo aan op 13 december 1939.

1940-1945 Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de Javaanse emigratie naar Suriname. In totaal emigreerden 32 956 Javanen naar Suriname. Van hen keerden 7 684 vůůr de Tweede Wereldoorlog en 1700 in de jaren 1947 en 1954. De terugkeer kwam in totaal op 27%.

1946 In dat jaar werd de Persatuan Indonesia opgericht door Iding Soemita om de terugkeerideologie gestalte te geven. Ongeveer 900 man bracht geld bijeen om met een gecharterd schip naar IndonesiŽ terug te kere. Echter, er was maar ruimte voor 320 man.

1947 De Persatuan Indonesia werd in 1947 omgedoopt tot de Kaum Tani Persatuan Indonesia, de KTPI. Dit uit onvrede door de beide Hindoestaanse groeperingen. De KTPI was dus de eerste Javaanse politieke partij in Suriname. Iding Soemita kwam uit het Soendaland op West-Java.

1950-1974 Interim Regeling en Statuut

1954 Invoering van het Koninklijk Statuut. Onder toeziend oog van Nederland bestuurde Suriname het land zelf. Eventuele afscheiding van Nederland speelde hierbij geen rol.

1951 Verkiezingen in Suriname. De Javanen moesten een nationalieitskeuze maken. Het werd hen toegestaan een dubbele nationaliteit te bezitten. Dit duurde tot 1954, maar in 1973 was nog twintig percent van het totale aantal Javanen in Suriname Indonesische burgers. In die tijd waren er verschillende soorten kiesrecht. De capaciteitskiesrecht: ze hadden slechts kiesrecht, als zij in het bezit waren van een ULO-diploma of daarmee gelijkgesteld diploma. De censuskiesrecht: zij die een jaarlijks inkomen hadden van 800 gulden of meer belasting betaalden hadden kiesrecht. Deze twee soorten kiesrechten waren voor de Javanen te hoog. De Javanen participeerden in de Hindoestaans-Javaanse Centrale Raad die politieke doelstellingen nastreefde. Een andere partij die Javaans en Hindoestaans geŲriŽnteerd was, was de Moslim Partij. Het werd opgericht door Karamat Ali. Hij was door de gouverneur als Statenlid en lid van de Hindoestaans-Javaanse Centrale Raad.

1975 Op 25 november 1975 werd Suriname een zelfstandige republiek.

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP