www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

TAAL

alus = zacht

INLEIDING
TALEN VAN DE WERELD

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get†the†Adobe†Flash†Player†to†see†this†video.

 

 

 

Javaanse taal met ongeveer 100 miljoen sprekers... op tien na meest gesproken taal in wereld

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans

Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken.
Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in IndonesiŽ (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-CaledoniŽ. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld.

Een bijzonderheid is de informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, IndonesiŽ, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname.

Hoe de eigen ontwikkeling in Nieuw-CaledoniŽ is gegaan, kan BanyuMili daar geen duidelijke informatie over verstrekken. Tweetal chatsessies tussen de webmaster en een jongeman uit de hoofdstad Noumťa en een wat oudere meneer uit de stad Le Mont-Dore tonen aan dat zij het Javaans en het Indonesisch nog heel erg goed beheersen. Berichten van FaceBook vrienden staan in het Frans, zoals wij Javaanse Surinamers voor het dagelijkse gebruik het Nederlands hanteren. Op de website van de familie Iiskandar (zie hieronder) zijn er teksten in het Indonesisch te lezen.

Javaanse taal in Nieuw-CaledoniŽ

Op 26 februari 1896 kwamen 170 Javanen als contractarbeiders in Nieuw-CaledonŽ aan. En in de nikkelmijnen tewerkgesteld. Nieuw-CaledonŽ: een eiland in de Stille Oceaan ten noordoosten van AustraliŽ. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans gebiedsdeel. Er wonen naar schatting 7000 Javanen. Zij spreken Frans, de algemene voertaal van het eiland en ook nog Javaans en Indonesisch. Foto: familie Sukendar uit Nieuw-CaledoniŽ.
Bezoek website van familie Sukendar...
Iisskandar.multply.com
.

 

 

Wereldwijd circa 6700 talen...
Veel talen dreigen uit te sterven

 

Wat is taal

Taal is niet anders dan het voortbrengen van luchttrillingen. Taal is een uiterst ingewikkeld onderwerp van studie. Het spreken van taal is in feite niets anders dan het teweegbrengen van luchttrillingen. Trillingen in de vorm van geluidsgolven. Nadat ze geuit zijn verdwijnen ze onmiddellijk: spoorloos, ontastbaar, onzichtbaar en ongrijpbaar. Taal kan slechts worden vastgelegd via het schrift of door middel van opname apparatuur. Waarschijnlijk waren het de SoemeriŽrs die taal als eersten optekenden. SoemeniŽrs was een volk dat leefde in MesopotamiŽ 3000 jaar voor Christus. Alle gebruikers van taal van voor die tijd zwijgen reeds lang. Hun stemmen zijn verstomd en hun woorden verstorven.

BanyuMili... Als een taal verdwijnt, verdwijnt de cultuur ook mee en verarmt de mensheid

Talen van de wereld

Wereldwijd worden nog circa 6700 talen gesproken, maar bijna de helft daarvan wordt door slechts 0,2 procent van de mensen gesproken en dreigt te verdwijnen. Bijna 80 procent van de wereld spreekt gezamenlijk maar 83 talen. Unesco: 21 februari, de internationale Dag van de Moedertaal. Aandacht vestigen op het belang van de verscheidenheid aan talen en culturen. In Suriname worden meer dan 20 talen gesproken, waaronder het Javaans. De Javaanse taal behoort tot de Austronesische talen.
Lees meer... Wikipedia Lijst van talen van de wereld en kaart

Veel talen dreigen uit te sterven

Wereldwijd worden nog circa 6700 talen gesproken, maar bijna de helft daarvan wordt door slechts 0,2 procent van de mensen gesproken en dreigt te verdwijnen. Bijna 80 procent van de wereld spreekt gezamenlijk maar 83 talen. VN-organisatie Unesco wil zondag 21 februari, de internationale Dag van de Moedertaal, de aandacht vestigen op het belang van de verscheidenheid aan talen en culturen. Taal is namelijk essentieel om je te uiten en om kennis en cultuur over te dragen en moet daarom beschermd worden, aldus de Unesco. Bedreigde talen bevinden zich in alle delen van de wereld. Zo staan 26 talen in Frankrijk op de Unescolijst van met uitsterven bedreigde talen. In Papoea-Nieuw-Guinea, het land dat met meer dan achthonderd gesproken talen de grootste variŽteit aan spraak kent, zijn 88 talen er aan het eind van deze eeuw mogelijk niet meer. Sommige talen worden nog maar door een enkeling gesproken. Zo stierf begin februari 2010 de laatste nog levende vrouw van het eeuwenoude Bo-volk op eilandengroep de Andamanen in India, die als enige de Bo-taal nog machtig was. Andere talen zoals het Duits worden door miljoenen gesproken. Het Duitse tijdschrift Deutsche Sprachwelt is echter een campagne begonnen om de aandacht te vestigen op het feit dat het Duits 'verdrongen' wordt door buitenlandse woorden. Sale (uitverkoop) in plaats van Ausverkauf op de ruiten van winkels is hoofdredacteur Thomas Paulwitz een doorn in het oog. ''Het maakt op buitenlanders de indruk, dat voor Duitsers hun moedertaal niets meer waard is.'' Het tijdschrift zoekt op zijn website naar duizend redenen om Duits te spreken.
Bron: ANP 19 februari 2010

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in IndonesiŽ (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-CaledoniŽ. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, IndonesiŽ, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu ťťn van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP