www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

TAAL

sentosa = hecht, stand houden

INLEIDING
INTERNATIONALE DAG MOEDERTALEN

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get†the†Adobe†Flash†Player†to†see†this†video.

 

 

 

Internationale Dag van de Moedertalen... Meer dan twintig moedertalen in Suriname

 

Unesco... 21 februari 2011
Internationale Dag van de Moedertalen

De Internationale Dag van de Moedertalen staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de Unesco vormen talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt de mens zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen. Dit kan leiden tot meer begrip voor elkaar. Aanleiding om de Internationale Dag op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952. Toen zijn studenten omgekomen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een officiŽle taal van Pakistan. Dat land bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was. De Internationale Dag van de Moedertalen werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het communiquť dat hiertoe oproept, meldt dat er bijna 6000 talen zijn in de wereld.
Lees meer... Lijst talen van de wereld

 

Taaldiversiteit, Taalwet en Taalraad in Suriname

 

In Suriname met een inwonersaantal van minder dan een half miljoen worden 20 talen gesproken

De officiŽle taal in Suriname is het Nederlands. Het Sranan Tongo (het Surinaams) geldt als lingua franca.
De andere talen zijn: het Arowaks, het Kalinha en het Trio. Deze zijn de talen van de Inheemsen (Indianen). Verder de creolentalen als het Saramaccaans, het Ndyuka, het Matawai, het Paramaccaans en het Kwinti gesproken. En... Aziatische talen zoals het Hindi en het van het Bhojpuri afgeleide Sarnami, het Surinaams Javaans en een aantal Chinese talen zoals het Hakka en Mandarijn. Door recente immigraties zijn er nog meer talen in Suriname techtgekomen, zoals het Braziliaans Portugees, het Guyanees Engels, Guyanees Creool, Spaans, Frans, Haitiaans Creools en nieuwe varianten van het Chinees.

 

 

Taaldiversiteit in Suriname onderzocht door wetenschappers

De indrukwekkende taaldiversiteit van Suriname is internationaal niet erg bekend en wordt niet echt gekoesterd door de lokale gemeenschap. Het is zo alledaags, dat wij er gewoonlijk niet bij stilstaan. Ook de internationale taalonderzoeksgemeenschap heeft niet veel aandacht geschonken aan de meer dan 20 talen die er in Suriname gesproken worden door een bevolking van rond een half miljoen. Hierin schijnt verandering te komen door een onderzoek dat verricht is door Dr. Bettina Migge van de Universiteit van Dublin in Ierland en haar collega Dr. Isabelle Lťglise van het Frans National Centrum voor Wetenschappelijk onderzoek in Parijs.

De beide taalwetenschappers zijn reeds enkele jaren bezig de taaldiversiteit in de landen van het Guyanaschild te onderzoeken. Het Guyanaschild is een van de gebieden in Zuid-Amerika met de grootste taalkundige diversiteit. In Suriname worden er meer dan 20 talen gesproken. Naast het officiŽle Nederlands en Sranan als lingua franca zijn er talen die tot verschillende taalfamilies behoren waaronder verschillende inheemse talen zoals het Arowaks, het Kalinha en het Trio, creolentalen als het Saramaccaans, het Ndyuka, het Matawai, het Paramaccaans en het Kwinti en Aziatische talen als het Hindi en het van het Bhojpuri afgeleide Sarnami, het Surinaams Javaans en een aantal Chinese talen zoals het Hakka en Mandarijn. Recentere immigratie heeft ook andere talen naar ons land gebracht zoals het Braziliaans Portugees, het Guyanees Engels, Guyanees Creool, Spaans, Frans, Haitiaans Creools and nieuwe varianten van het Chinees.

Op woensdag 23 februari zullen de taalwetenschappers Migge en Lťglise hun bevindingen over de Surinaamse taalsituatie presenteren in een der lokalen van het IOL op het Universiteitscomplex aan de Leysweg. Het doel van de presentatie is om een stap te zetten naar de volledige verkenning van de taaldiversiteit in de Guyanaís.
De inhoud is gebaseerd op een onderzoek dat tussen 2008 en 2010 onder meer dan 3000 5de en 6de klassers van lagere scholen over het hele land is uitgevoerd met medewerking van de Opleiding Engels van het IOL en het Lim A Po Instituut. De kinderen vertelden over hun taalachtergrond, de manier waarop zij taal gebruiken, hun taalattitudes en hun taalvaardigheid.

Het onderzoek toont aan dat veeltaligheid de norm is onder schoolkinderen in Suriname. Kinderen spreken dagelijks minstens twee, maar in veel gevallen drie en meer talen. Hoewel Nederlands de taal van de school is, hebben kinderen geen negatieve houding tegenover andere talen. Integendeel willen velen graag zowel nationale als internationale talen leren en gebruiken.
Het onderzoek wordt bekostigd door twee Franse organisaties die zich bezighouden met onderzoek op het zuidelijk halfrond. De toegang tot de presentatie is vrij, maar het aantal zitplaatsen is beperkt.

 

 

Taalwet en taalraad voor bescherming Surinaamse talen

Een taalwet en een taalraad moeten het vervolg zijn van een taalsymposium van het directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). "Suriname kent veel talen, maar sommige worden met uitsterven bedreigd. Een taalwet en een taalraad zijn daarom de beste manier om ze te beschermen en te regulerenĒ, zegt beleidsmedewerker Johan Roozer. Op het symposium wordt aandacht besteed aan de oorsprong van de talen en de ontwikkeling ervan. Het symposium is getiteld Ďmeertaligheid van praktijk naar beleidí. Het directoraat wil hiermee een aanzet geven tot het formuleren van literair cultuurbeleid in Suriname.
Het symposium wordt gehouden op maandag 21 februari. Deze dag is uitgeroepen door de Unesco als Internationale dag van de Moedertalen. Roozer zegt dat de geÔdentificeerde talen besproken worden. Het gaat om het Javaans, het Sarnami, de groep Marron talen, de Groep Inheemse talen en de Surinaamse talen die met uitsterven worden bedreigd. De bedoeling is dat vanuit elke cultuurbelevenis beleid wordt geformuleerd. De taalwetenschapper Ismene Krishnadath zal inleidingen verzorgen.

Naast de wettelijke bescherming moet de taalraad garant staan voor een goed overzicht van de talen. Roozer zegt dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen talen en dialecten. Een taal is meer ontwikkeld terwijl een dialect door een beperkte groep wordt gesproken. Het Sranan is daarom geen dialect of zoals het vroeger genoemd werd, het 'Neger-Engels'. Het is een officiŽle taal van Suriname, door een ieder gesproken.

De Internationale Dag van de Moedertalen staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de Unesco vormen talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt de mens zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen. Dit kan leiden tot meer begrip voor elkaar.

Aanleiding om de Internationale Dag op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952. Toen zijn studenten omgekomen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een officiŽle taal van Pakistan. Dat land bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was. De Internationale Dag van de Moedertalen werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het communiquť dat hiertoe oproept, meldt dat er bijna 6000 talen zijn in de wereld.

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in IndonesiŽ (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-CaledoniŽ. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, IndonesiŽ, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu ťťn van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP