www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

TAAL

pawadonan = vrouwelijk schaamdeel

INLEIDING
MOEDERTALEN IN SURINAME

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

MUZIEK | Luister naar Max Nijman in het Surinaams met 'Ai Sranan'

 

 

Méér dan twintig verschillende moedertalen in Suriname
  Eenduidige schrijfwijze voor de verschillende moedertalen in Suriname

Als gevolg van de heterogene samenstelling van de bevolking worden naast de officële taal, verschillende moedertalen in Suriname gesproken. Terbevordering van een éénduidige schrijfwijze van deze verschillende moedertalen, is het wenselijk officiële spellingen in te voeren. Inmiddels zijn voor het Sranan en het Sarnami Hindustani reeds officiële schrijfwijzen vastgesteld. Naar aanleiding van het spellingsvoorstel gedaan door Commissie Surinaams Javaans is thans ook voor deze moedertaal de officiële schrijfwijze formeel vastgesteld. Teneinde een ieder behulpzaam te zijn om deze moedertaal voortaan op de juiste wijze te schrijven, ligt daarom voor u deze belangrijke brochure. Mogen wij de hoop uitspreken dat hierdoor een éénduidige schrijfwijze van het Surinaams Javaans een feit zal zijn. Aan de Commissie Surinaams Javaans brengen wij tenslotte onze bijzondere dank uit voor hun waardevolle bijdrage waardoor ook deze wens van een grote groep Surinamers in vervulling is gegaan.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Drs. As Li Fo Sjoe

De brochure 'Tulisané Jawa Suriname' met daarin de officiële schrijfwijze van het Surinaams Javaans is bij de redactie van BanyuMili aanwezig.

 

 

In Suriname met een inwonersaantal van 435.000 (situatie 1995) worden meer dan 20 talen gesproken

Naast het Surinaams-Nederlands, het Sranan tongo, het Sarnami (Hindoestaans) en het Surinaams Javaans worden ook het Akurio, het Arowaks en het Aukaaans gesproken. De andere talen zijn: Chinese (Hakka), Engels, Guyanees, Calinja, Kwinti, Saramaccaans, Trio, Warao en het Wayana. Het Arowaks, Kalina, Wayana en Trio zijn Indianentalen. De Marrons kennen vier talen: het Saramaccaans, het Matuwari, en Ndyuka en het Paramaccaans. Het Saramaccaans en het Matuwari hebben veel Portugese elementen. De oorsprong hiervan moet worden gezocht in het Pidgin-Portugees. Deze taal werd gesproken in de 17e eeuw op de Afrikaanse westkust. Het Ndyuka en het Paramaccaans zijn gebaseerd op het Engels. Zo ook het Sranantongo.

 

 

Het Surinaams Javaans

Het Surinaams Javaans is in feite niets anders dan het Javaans dat de Javaanse migranten uit Java naar Suriname hebben meegebracht. De Javaanse migranten kwamen uit verschillende streken van Java. Elke streek heeft een eigen streekvariant van de Javaanse taal. Die verschillende streekvarianten kwamen al op de havens van Java (verzamelplaatsen) en op de schepen in contact met elkaar. Daarna met andere talen in het nieuwe land Suriname. Het Surinaams Javaans is het Javaans uit Java dat in de loop der eeuwen in Suriname een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Het Surinaams Javaans dat door de Javaanse Surinamers in Nederland gebezigd wordt ondervindt ook andere invloeden. Nederland is immers multicultureel. Het is het nieuwe vaderland van meer dan honderd nationaliteiten. Het Surinaams Javaans staat dus voortdurend onder druk van de omringende talen.
De derde generatie Javaanse Surinamers spreken nog goed Javaans. De generaties erna minder. Vanaf de vijfde generatie behoort het Surinaams Javaans niet meer tot ieders dagelijkse bagage. Bij deze generatie is de Javaanse taal gestorven of halfdood.

Javanen van Suriname die op latere leeftijd op zoek gaan naar hun eigen Javaanse identiteit kan het -  hoe dan ook - niet stellen zonder de Javaanse taal. Want taal is verweven met cultuur, met mensen en hun geschiedenis. Het is essentieel om je te uiten en om kennis en cultuur over te dragen. De webmaster van BanyuMili spreekt en schrijft nog aardig Javaans.

 

 

Tulisané Jawa Suriname
Spelling van het Surinaams Javaans
 

vocalen (klinkers): a,e,è,é,i,o,u.
consonanten (medeklinkers): b,d,g,h,j,k,l,m,m,p,r,s,t,w,y.
medeklinkercombinaties: ng, ny, ty.

De overige lettertekens: c,f,q,v,x en z worden niet gebruikt. Deze komen slechts voor in leenwoorden. Leenwoorden zijn  woorden die in  het Surinaams Javaans gebruikt worden, maar uit andere talen komen. Bijvoorbeeld uit het Engels het woord 'computer'.

Tweeklanken ai (maido verwijten), au (prau korjaal), ei (strei  boto bootwedstrijd).

Gebruikte afkortingen in tabel hieronder:
Nw=Nederlands woord
Ew=Engels woord
Sw=Spaans woord
St=Sranan tongo

 

letter gebruikt klinkt als  voorbeeld betekenis
a ja a in Nw dat arit sikkel
    o in Nw dorp lara ziek
b ja b in Nw bad bapak vader
c in leenwoorden k in Ew computer computer computer
d ja d in Nw doel duwit geld
e ja e in Nw de endok ei
è ja è in Nw pret èntong pollepel
é ja i in Nw vis kéwan dier
f in leenwoorden f in St fawaka fawaka hoe gaat het
g ja g in Ew go gamelan gamelan
h ja h in Nw huis hus ssst...
i ja ie in Nw mier pitik kip
i   i in Nw pit pitik kip
j ja dj in Ew job jamur paddestoel
k ja k in Nw koe kupu vlinder
l ja l in Nw lak laler vlieg
m ja m in Nw mest mriyem kanon
n ja n in Nw nat nangis huilen
o ja o in Nw dor montor auto
o ja o in Nw voor loro twee
p ja p in Nw pret prapatan viersprong
q in leenwoorden   Quebec Quebec (plaats)
r ja r in Nw rat ratu koning
s ja s in Nw sip siji één
t ja t in Nw tien timun komkommer
u ja oe in Nw hoed udan regen
v in leenwoorden   viagra merknaam
w ja w in Nw wat wajan bakpan
x in leenwoorden   Grand Prix sportevenement
y ja j in Nw jas layang brief
z in leenwoorden   Zorro figuur
ng ja ng in Nw bang nangis huilen
ny ja ñ in Sw mañana nyambit werpen
ty ja c in Ew chicken tyagak steunpaal

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP