www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

TAAL

émané = het is jammer dat

SURINAAMS JAVAANS
ZINNEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

Werk in uitvoering...

In taalkundige termen noemt dit geval code switching. Zie voor een kort onderzoek door de webmaster in Code switching

Aku mau mangan roti karo tyetni, a switi tenan man. Sapa ngomong! Saotoné wong Jawa moro énak. Luku no, moro bétré aku mangan sega met kip. Dati pas énak.

Een voorbeeld van een paar zinnen uit een  Javaans gesprek. De vet gedrukte woorden zijn Javaans.
De groene woorden zijn uit het Surinaams (Sranan tongo), de rode woorden uit het Surinaams Hindoestaans en de blauwe woorden uit het Nederlands.

 

 

 

 

 

Suriname is een land waarin door een groot deel van de bevolking dagelijks drie talen naast en door elkaar worden gebruikt. Nederlands als officiële voertaal, Sranan als contacttaal tussen verschillende bevolkingsgroepen en de eigen moedertalen van de verschillende bevolkingsgroepen. Deze talen beïnvloeden elkaar wederzijds erg sterk.
Bij het Surinaams Javaans komt dit vooral tot uiting in het veelvuldig gebruik van leenwoorden uit het Nederlands, het Sranan en de moedertalen. Opvallend is dat Indonesische leenwoorden vaak in formele situaties worden gebruikt. In de dagelijkse omgangstaal hoort men ze veel minder.

 

 

Hier wordt gewerkt... er komen regelmatig nieuwe zinnen bij
Voor de uitspraak ga naar... Spelling moedertalen Suriname

 

 

laag of informeel Javaans ngoko   hoog of formeel Javaans basa   nederlands  

 

           

 

BEGROETEN          

 

piyé?   pripun?   hoe gaat het met je/u?  

 

apik   saé   goed  

 

kowe piyé?/piyé kowé?   sampéyan pripun?/pripun sampéyan?   en met jou/u?  

 

isih ngapa?   taksih napa?   wat ben je/bent u aan het doen?  

 

           

 

KLOK KIJKEN          

 

jam pira?   pukul pinten?   hoe laat is het?  

 

jam lima   pukul gangsal   het is vijf uur  

 

           

 

AAN TAFEL          

 

ayo mangan   mangga nedhi/mangga dhahar   kom, eten/komt u eten  

 

jangané apa?   jangané napa?   wat is er bij de gekookte rijst?  

 

jangan térong karo urang   jangan térong kalih urang   er is aubergine met garnalen  

 

           

 

 

Enkele typische Surinaams Javaanse woorden, geleend uit het Sranan tongo

abrasei overkant
abra oversteken
abrah sei (verjavaanste abra) overkant
ngabrah (verjavaanste abra) oversteken
gwenti gewend
moro meer
watrasei waterkant

 

 

Enkele typische Surinaams Javaanse woorden, geleend uit het Sarnami Hindustani

roti
jaji (van jahaji. dit betekent 'scheepsgenoot'

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP