www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

kropos = leeg van binnen, niet compact

 

  JAVAANS VAN JAVA
KLANKSYSTEEM EN SCHRIJFWIJZE

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Het Modern of Hedendaags Javaans op Java, Indonesië

 

De Javaanse taal kunnen we onderscheiden in het Oudjavaans, het Middenjavaans en het Nieuwjavaans. Oudjavaans: overgeleverd via inscripties vanaf het begin van de 9e eeuw. Middenjavaans: gesproken in 15e en 16e eeuw in de tot de Islam bekeerde havensteden en handelscentra langs de noordkust van Midden en Oost Java. Nieuwjavaans of Modernjavaans: het Javaans van de dag van vandaag heeft zich in de 17e eeuw ontwikkeld. De taal die thans - in het heden - wordt gesproken. Het wordt daarom ook wel het Hedendaags Javaans genoemd.

 

Hedendaags Javaans

Het is een leerboek dat wordt gebruikt bij de studie Javaans aan de Universiteit Leiden. Wie het gewone Javaans van Indonesië wilt leren is dit een echte aanrader. Op de achteromslag staat: 'Men kan zich overal in Indonesië goed verstaanbaar maken met het Indonesisch, maar behalve in enkele grote steden zal iemand die alleen de nationale taal kent toch weinig begrijpen van wat er om hem of haar heen gezegd wordt. In het dagelijks leven spreken de meeste Indonesiërs een van de vele andere talen die de archipel rijk is. Ruim zeventig miljoen Indonesiërs hebben het Javaans als moedertaal, en ook elders wonen grote groepen Javanen, bijvoorbeeld in Suriname en Nederland. Hedendaags Javaans is een hulpmiddel om deze belangrijke taal te leren en zo toegang krijgen tot een fascinerende cultuur.
Dit is het eerste Nederlandse leerboek waarin het gesproken Javaans centraal staat. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen worden de regels uitgelegd om woorden en zinnen te maken. Voor de praktijk van alledag is kennis van de woordvorming en zinsbouw niet voldoende: het is ook van belang hoe je iets zegt en welke houding je daarbij aanneemt. De culturele aspecten van het taalgebruik komen daarom eveneens uitgebreid aan de orde. De woordenschat van dit boek omvat duizend van de meest voorkomende Javaanse woorden.

De auteurs van Hedendaags Javaans zijn verbonden aan de opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië van de Universiteit Leiden.'

 

 

Klanksysteem en schrijfwijze Javaans van Java
  Nw = het Nederlandse woord
Ew = het Engelse woord
voorbeeldwoord (betekenis)
     
a klinkt als a in Nw dak anak (kind)
a klinkt als ô in Nw top ana (er is, er zijn)
b klinkt als b in Nw bank babi (varken)
c klinkt als tj in Nw tjokvol cara (wijze)
d klinkt als d in Nw dat dalan (weg, straat)
dh klinkt als dh *) dhalang (bespeler wayang pop)
e klnkt als e in Nw de meneng (stil, zwijgzaam)
e klinkt als è in Nw vent mènèk (klimmen)
e klinkt als é in Nw veer kéné (hier)
g klinkt als gh in Ew give gambar (tekening)
ng klinkt als ng in Nw bang kang (1. oudere broer 2. die)
ngg klinkt als ng in Ew stronger lungguh (zitten)
h klinkt als h in Nw hal hus (stil nou maar...)
i klinkt als ie in Nw diverse siji (één)
i klinkt als i in Nw ring maling (dief)
j klinkt als dj in Ew job Jawa (java, Javaans)
k klinkt als k in Nw kind karo (met, en)
l klinkt als l in Nw later larang (duur)
m klinkt als m in Nw moeder manuk (vogel)
n klinkt als n in Nw naam nampa (ontvangen)
o klinkt als o in Nw toren loro (twee)
o klinkt als o in Nw kok séndhok (lepel)
p klinkt als p in Nw papier pasar (markt)
r klinkt als r in Nw rat rada (enigszins)
s klinkt als s in Nw samen saka (van, vanuit)
t klinkt als t in Nw tafel tani (wong tani, landbouwer)
th klinkt als th *) kutha (stad)
u klinkt als oe in Nw koel tuku (kopen)
u klinkt als o in Nw horen sésuk (morgen)
y klinkt als j in Ew yes ayu (beeldschoon)

De th en dh zijn de zogenaamde retroflexen en vereisen speciale oefening voor het reproduceren van de correcte klanken. Ze worden uitgesproken met de onderkant van de gekromde tong tegen het gehemelte.

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP