www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

gela = zich teleurgesteld voelen

 

  JAVAANS VAN JAVA
ENKELE GRAMMATICALE REGELS

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Kort onderzoek... Javaans op de radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Kennismaking met enkele grammaticale regels... Dus niet alle grammatica regels staan op deze pagina

 

Rubriek Taal is geen online cursus Javaans. Het dient slechts als een eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een zeer uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken met de Javaanse taal. De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld.

 

 

Afkortingen

 

Taalsoorten n-ngoko m-madya k-krama
Woorden van eerbetoon ki-krama inggil

Lees meer over... Taalsoorten en krama inggil woorden

 

 

Even terug naar de schoolbanken

zijn als verschillende
soorten woorden

de fiets is van mij
zijn werkwoord

het is warm
zijn koppelwerkwoord

wanneer is het gebeurd?
zijn hulpwerkwoord

 

Een zin kan bestaan uit verschillende soorten woorden en tekens

Het grote huis, dat daar staat, is niet zijn huis, maar het huis van meneer Suwandi.

Het lidwoord
grote bijvoeglijk naamwoord
huis  zelfstandig naamwoord
,  kommateken
dat betrekkelijk voornaamwoord
daar voegwoord of bijwoord
staat  (staan) werkwoord
is (zijn) werkwoord, koppelwerkwoord of hulpwerkwoord
niet  bijwoord
zijn  bezittelijk voornaamwoord
huis  zelfstandig naamwoord
maar voegwoord of bijwoord
van voorzetsel
meneer aanspreekvorm
Suwandi eigen naam
.  
punt

 

Dezelfde zin in het Javaans: taalsoort ngoko

Omah gedhé kaé dudu duwèké dhèwèké, ning omahé Pak Suwandi.

omah gedhé dat grote huis
kaé dat daar staat
dudu niet
duwèké het bezit van
dhèwèké zij, hij, hem, haar
ning maar
omahé het huis, de huizen, zijn huis (huizen), haar huis (huizen)
Pak Suwandi vader, meneer Suwandi

 

 

Persoonlijke voornaamwoorden

 

    enkelvooud      

 

           

 

    aku   ik  

 

    kowé   jij  

 

    dhèwèké   hij, zij  

 

           

 

    meervoud      

 

           

 

    awaké dhéwé   wij  

 

    kowé (padha)   julli  

 

    dhèwèké (padha)   zij  

 

 

Bezittelijke voornaamwoorden

 

    aku... layangku   mijn brief  

 

    kowé... layangmu   jouw brief  

 

    dhèwèké... layangé dhèwèké   zijn, haar brief / de brief is van hem, haar  

 

           

 

    awaké dhéwé... layangé awaké dhéwé   onze brief / de brief is van ons  

 

    kowé (padha)... layangmu   juliie brief  

 

    dhèwèké (padha)... layangé dhèwèké   hun brief / de brief is van hen  

 

 

Werkwoorden

 

    mlaku   lopen  

 

    mangan   eten  

 

    nulis   schrijven  

 

    nangis   huilen  

 

    kirim layang   brrief sturen  

 

    nampa   ontvangen  

 

    lungguh   zitten  

 

 

Bijvoeglijke voornaamwoorden

 

    buku anyar   nieuw boek  

 

    sepatu lawas   oude schoenen  

 

    omah gedhé   groot huis  

 

    omah-omahan cilik   klein huisje, hutje  

 

    dawa   lang  

 

    cekak   kort  

 

    apik   mooi  

 

    èlèk   lelijk  

 

 

Zelfstandige naamwoorden

 

    kapal   schip  

 

    dalan   weg  

 

    macan   tijger  

 

    sapi   koe  

 

    latar   erf  

 

    wong lanang   man  

 

    wong wadon   vrouw  

 

 

Zinsopbouw

 

    omah   huis  

 

    omahé   het huis, de huizen  

 

    omah gedhé   groot huis  

 

    omahé gedhé   het grote huis, de grote huizen  

 

    omahé gedhé-gedhé (er zijn geen kleine huizen)   de grote huizen, al de huizen zijn groot  

 

    omahé Pak Suwandi   het huis van meneer Suwandi  

 

    omahé Pak Suwandi anyar   het huis van meneer Suwandi is nieuw  

 

    omah iku   dat huis  

 

    omah iku gedhé   dat huis is groot, die huizen zijn groot  

 

    omah gedhé iku omahé Pak Suwandi   dat grote huis is het huis van meneer Suwandi  

 

    omahé Pak Suwandi sing gedhé dhéwé   het huis van Pak Suwandi is het enige grote huis  

 

    omahku   mijn huis  

 

    omahku cilik   mijn huis is klein  

 

    aku duwé omah lawas   ik heb een oud huis  

 

    omahku cilik lan lawas   mijn huis is klein en oud  

 

    aku arep nggawé omah   ik ga een huis bouwen  

 

    omah-omah   wonen, getrouwd zijn (en een eigen huishouding hebben)  

 

    omah-omahan   huisje, hutje (iets wat lijkt op een huis)  

 

    omah-omahané iku duwèké sapa?   van wie is dat huisje, hutje?  

 

 

Het vormen van woorden

 

Van zelfstandige naamwoord naar zelfstandig naamwoord
verlengen, verdubbelen, verdubbelen en verlengen.

met
layang  brief
layangé  de brief, zijn brief, haar brief, hun brief

met -an
layangan vlieger

verdubbelen en met -an
layang-layangan
dhewèké padha layang-layangan zij schrijven elkaar bireven

omah huis
omahé het huis, de huizen
omah-omah wonen, getrouwd zijn (een eigen huishouding hebben)

Van werkwoorden naar zelfstandige naamwoord
nulis schrijven
tulisané zijn of haar handschrift (wat hij of zij schrijft)
tulisané kaya cèkèr pitik hanenpoten handschrift

Handig is om een leerboek en
een woordenboek te hebben...
zie hieronder

Wat kan je doen met een werkwoord, bijvoorbeeld nulis (schrijven)

Aku nulis layang
aku is een persoonlijk voornaamwoord
nulis is een werkwoord
layang is het lijdend voorwerp in deze zin en zelfstandig naamwoord (los van de zin)

Layangé wis ditulis De brief is al geschreven.
Tulis(a)ké layangé, ta. Zou jij de brief voor mij willen schrijven
Tilusana layangé Schrijf de brief
Aku ditulisi layang terus Zij schrijven mij steeds brieven

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP