www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

brandhal = bandiet

 

  JAVAANS VAN JAVA
ZINNEN IN NGOKO

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Inhoud van deze pagina

Kort gesprek
Dagindeling
Begroeten
Tellen
Klok kijken

 

Kort gesprek
  piyé kabaré? hoe gaat het?
arep nèng endi waar ga je naartoe?
arep nèng pasar ik ga naar de markt
wis suwé kok ora ketemu ik heb je echt lang niet gezien
ngréwangi anaké lanang ik was mijn zoon aan het helpen
nggawé omah hij is een huis aan het bouwen
kapan kowé nèng nggonku? wanneer kom je bij mij langs?
ya, kapan-kapan ja, ik kom wel een keer langs
anaké lanang dijak neem je zoon mee
ya, nèk gelem als hij het wil, neem ik hem mee
anaké wédok sing nèng Hollan kepiyé? hoe is met je dochter in Holland?
apik, wis duwé bojo, kok ja goed, zij is al getrouwd
karo wong Landa met een Nederlander
ora mréné? komt zij niet hierheen?
omongé, sasi ngarep zij zegt dat ze volgende maand komt
bojoné mèlu? en haar man komt ook mee?
mbuh, ya dat weet ik niet
suk, anaké dikon mampir nèng nggonku stuur je dochter om bij mij langs te komen
ya, nèk wis teka ja, als zij er al is
wis, ya... nganti ketemu manèh oké hè... tot kijk

 

 

Dag en tijdsindeling

Tijdsindeling

énjing tot 11.00 uur
siang van 11.00 tot 14.00 uur
sonten tot 18.00 uur
dalu na 18.00 uur

ésuk in de morgen uren
ésuk-ésuk vroeg in de ochtend
sésuk morgen
bésuk in de naaste toekomst
suk kapan? wanneer?
awan over dag
awan-awan midden op de dag
mengko soré straks in de namiddag
mengko bengi vanavond, straks in de avond uren
bengi-bengi midden in de nacht

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP