www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

nglurug = te velde trekken

 

  JAVAANS VAN JAVA
WOORDENLIJST JAVAANS-NEDERLANDS

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing woordenlijst

 

De woorden die niet zijn aangegeven met een bepaalde letter zijn ngoko woorden. Er is een verschil tussen een ng en ngg. Voorbeelden zijn: mangan (eten) en babi panggang (geroosterd varkensvlees). Zeg de twee woorden hardop en je hoort het verschil. Als er ergens een ngg staat is het dus geen fout van de redactie. Maar dat het woord op die wijze geschreven moet worden.

De woordenlijst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er ook fouten ingesloopt zijn. Excuses voor het ongemak. Verder kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Onvolkomenheden kunnen worden doorgegeven aan de redactie: reinsdorp@hotmail.com

 

Javaans van Java
● Ondersteunend woordenboek voor het samenstellen van deze woordenlijst is het:
Javaans-Nederlands woordenboek
van Rob van Albada en Th. Pigeaud
Uitgave KITLV Uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden, 2007
● Het Javaans van Indonesië kent drie niveau's:
- ngoko (aangeduid met N)
- madya (aangeduid met M)
- krama (aangeduid met K)
● De krama inggil woorden van het Javaans van Indonesië zijn samengevat in een lijst van Woorden van eerbetoon (tembung urmat).
- krama inggil (aangeduid met KI)

 

 

   

A B C D E F G H I J K L M

 

N O P R S T U V X Y Z

 

 

    A      

 

           

 

    abab mondgeur; adem      

 

    abang rood      

 

abrah overkant   abot , awrat K, zwaar      

 

ngabrah oversteken   abuh opgezet, opgezwollen      

 

    adat gewoonte      

 

    adeg staan      

 

    adhik jongere broer of zus      

 

    adil rechtvaardig      

 

    adoh ver      

 

    adus baden      

 

    alas woud      

 

    alis wenkbrauw      

 

    alot taai      

 

    ambèn houten slaapbed      

 

    ambrol instorten      

 

    ambu reuk      

 

    ambuné de geur, zijn, haar geur      

 

   

mambu

ruiken naar, stinken      

 

    ana wonten (K) er zijn      

 

    anyar nieuw      

 

    apa wat      

 

    apek muf      

 

    apik mooi      

 

    arang, awis K zelden      

 

    asu hond      

 

    ati hart      

 

    atos hard      

 

    awak, badan (K) lichaam      

 

    awaké dhéwé, kula sedaya (K) wij      

 

    awèt duurzaam      

 

    ayo, mangga (K) kom, laten we...      

 

           

 

    B      

 

    babi varken      

 

    bablas er van door      

 

    balik teug, terugkeren      

 

    bolak-balik heen en weer      

 

    badheg vies (stinkend) ruikend      

 

    balung bot, been      

 

    banget, sanget K erg, zeer      

 

    banyu water      

 

    banyu mili stromend water      

 

    banyuné mili het water stroomt      

 

    miliné banyu de stroom van het water      

 

    bedhil, senjata K, geweer      

 

    bedhiyang vuur van bladeren, takken enz.      

 

    bingung niet weten wat te doen      

 

    blenger misselijk (ergens misselijk van worden)      

 

    bobrok in stukken (kapot)      

 

    bocah laré K kind      

 

    bocor lek      

 

    bojo echtgenoot, echtgenotei      

 

    bosok bedorven      

 

    brengos snor      

 

    budhal, bidhal K vertrekken      

 

    budheg doof      

 

    bujel afgestompt, stomp      

 

    bukak, bikak K open      

 

    buku boek      

 

    bulan maan      

 

    bungah, bingah K blij      

 

    bebungah, bebingah K geschenk als verrassing      

 

    buntut staart      

 

    buta, denawa K demon, reus      

 

    buthek troebel      

 

    buwah-buwahan fruit, vruchten      

 

    buyut achterkleinkind (putu = kleinkind)      

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP