www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

teles = nat

 

  JAVAANS VAN JAVA
WOORDENLIJST NEDERLANDS-jAVAANS

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing woordenlijst

 


Gebruiksaanwijzing Woordenlijst

Voor het samenstellen van deze woordenlijst is gebruikt gemaakt van het woordenboek van
Nederlands - Javaans woordenboek
van Th. Pigeaud
,
Uitgave Wolters-Noordhoff, Groningen. Dit woordenboek is niet meer verkrijgbaar. Natuurlijk heeft de raedactie een exemplaar ervan. Het klanksysteem is uiteraard dat van het Javaans van Indonesië.

De typische Surinaams Javaanse woorden zijn in het rood aangegeven en weergegeven in het klanksysteem van het Javaans van Suriname.

De verschillen van het Javaans van Indonesië en het Javaans van Suriname zijn te vinden in de onderwerpen in het menu hierboven.

Het Javaans van Indonesië kent drie niveau's:
- ngoko (aangeduid met N)
- madya (aangeduid met M)
- krama (aangeduid met K)
- krama inggil (aangeduid met KI)

Het Javaans van Suriname kent twee niveau's:
- ngoko (aangeduid met N)
- basa (aangeduid met B)

De krama inggil woorden van het Javaans van Indonesië zijn samengevat in een lijst van Woorden van eerbetoon (tembung urmat).

Er bestaat geen aparte lijst van krama inggil woorden in het Javaans van Suriname. Ze zijn namelijk al verwerkt in het basa.

De woorden die niet zijn aangegeven met een bepaalde letter zijn ngoko woorden.

Let goed op de schrijfwijze. Er is een verschil tussen een ng en ngg. Voorbeelden zijn: mangan (eten) en babi panggang (geroosterd varkensvlees). Zeg de twee woorden hardop en je hoort het verschil. Als er ergens een ngg staat is het dus geen fout van de redactie. Maar dat het woord op die wijze geschreven moet worden.

De woordenlijst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er ook fouten ingesloopt zijn. Excuses voor het ongemak. Verder kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Onvolkomenheden kunnen worden doorgegeven aan de redactie: reinsdorp@hotmail.com

Lees vooral de Gebruiksaanwijzing

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

A
aan
bestemd voor marang
van het licht murub
aanbieden

te koop aanbieden
nawakaké
aandacht
aandacht schenken aan
nggatèkaké
aandoen
van kledingstuk nganggo
van lamp nyumed
aangebrand gosong
aangekleed wis dandan
aangelegenheid prakara
aangereden
door een auto
ketunjang montor
aangeven
aanreiken aan ngulungaké
aankijken elkaar aankijken inget-ingetan
strak in de ogen mandeng
aankondiging wara-wara
aanplakbiljet wara-wara tèmplèkan
aanstekelijk nulari
aantrekkelijk nyenengaké
aanvoerder panggedhé
aanvraag panjaluk
aanvragen njaluk
aanvulling toevoegsel susulan
aanvulsel
jejelan
aardbeving

lindhu
aarde onze planeet bumi
stof lemah
aardrijkskunde ngèlmu bumi
accepteren nampani
achteraan ing buri
achtergrond dhasar
achterlaten laten staan, bij sterven ninggal
achteruit achterwaarts mundur
adem ademhaling, ademhalen ambekan
ademloos pedhot ambekané
N
na nadat, na afloop sawisé
na elkaar beurt om beurt genti-genti
naakt ontbloot wuda
naam van persoon jeneng

O
observeren namataké
oceaan segara
ochtend ésuk
oefenen bekwaam maken ngajar
oerwoud alas gedhé

P
paal als steun
cagak
paar man en vrouw
jodho
paard
jaran
paardrijden
nunggang jaran
paarl
mutiyara
paars
wungu
Paasfeest
riyaya Paskah

Q
quota aandeel
bagéan

R
raadsel opgave
cangkriman
duistere zaak
prakara kang samar
raam venster
cendéla
raar vreemd
anèh
radeloos
judheg

S
saai
mboseni
saamhorig, saamhorigheid
tetunggalan
salaris
blanja, gajih
samen
bebarengan
samenbrengen bijeenbrengen
nglumpukaké
samenleven, samenleving
maatschappelijk
bebrayan
man en vrouw
salaki-laki
samenscholing
wong padha ngrompol

 

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP